[Lyrics] Her Morning Elegance - Oren Lavie

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sun been down for days
A pretty flower in a vase
A slipper by the fireplace
A cello lying in it's case

Soon she's down the stairs
Her morning elegance she wears
The sound of water makes her dream
Awoken by a cloud of steam
She pours a daydream in a cup
A spoon of sugar sweetens up

And She fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
With a thought she has caught
By a thread
She pays for the bread
And She goes...
Nobody knows

Sun been down for days
A winter melody she plays
The thunder makes her contemplate
She hears a noise behind the gate
Perhaps a letter with a dove
Perhaps a stranger she could love

And She fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
With a thought she has caught
By a thread
She pays for the bread
And She goes...
Nobody knows

And She fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
Where people are pleasently strange
And counting the change
And She goes...
Nobody knows
Mặt trời chiếu ngày này qua ngày nọ
Một đóa hoa tuyệt đẹp trong lọ
Một chiếc dép bên cạnh bếp lò
Một chiếc đàn xê-lô trong cái bao của nó

Cô ấy sớm bước xuống cầu thang
Mang theo vẻ tao nhã buổi sáng
Tiếng nước khiến giấc mơ màng
Bị thức tỉnh bởi một đám hơi bảng lãng
Cô ấy rót mộng tưởng vào chiếc ly
Một muỗng đường làm ngọt thêm tí

Và cô ấy chiến đấu cho cuộc đời mình
Khi cô ấy mặc áo khoác vào
Và cô ấy chiến đấu cho đời mình trên xe lửa
Khi cô ấy ngắm mưa qua khung cửa
Khi trời trút nước
Và cô ấy chiến đấu cho đời mình
Khi cô ấy đi vào cửa hàng
Với suy nghĩ cô ấy bị túm
Bởi một sợ chỉ
Cô ấy trả tiền ổ bánh mì
Và cô ấy đi...
Không ai biết tí gì

Mặt trời chiếu soi suốt tháng ngày
Cô ấy chơi một giai điệu mùa đông
Một tiếng sấm đánh thức dòng suy ngẫm
Cô ấy nghe tiếng động sau cánh cổng
Có lẽ là một lá thư với một con bồ câu
Có lẽ là một người lạ mà cô ấy có thể yêu lần đầu

[Điệp khúc]

Và cô ấy chiến đấu cho cuộc đời mình
Khi cô ấy mặc áo khoác vào
Và cô ấy chiến đấu cho đời mình trên xe lửa
Khi cô ấy ngắm mưa qua khung cửa
Khi trời trút nước
Và cô ấy chiến đấu cho đời mình
Nơi một người xa lạ một cách khôi hài
Và đếm số tiền thối lại
Và cô ấy bước đi...
Không ai biết tí gì

 
×
Quay lại
Top