[Lyrics] I Saved The World Today - Eurythmic

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I Saved The World Today

Monday finds you like a bomb
That's been left ticking there too long
You're bleeding
Some days there's nothing left to learn
From the point of no return
You're leaving

Hey hey I saved the world today
Everybody's happy now
The bad things gone away
And everybody's happy now
The good thing's here to stay
Please let it stay

There's a million mouths to feed
And I've got everything i need
I'm breathing
And there's a hurting thing inside
But I've got everything to hide
I'm grieving

Hey hey I saved the world today
Everybody's happy now
The bad things gone away
And everybody's happy now
The good thing's here to stay
Please let it stay

Doo doo doo doo doo the good thing

Hey hey I saved the world today
Everybody's happy now
The bad things gone away
And everybody's happy now
The good thing's here to stay
Please let it stay

Everybody's happy now
I saved the world today - Eurythmic

ngày thứ hai tìm thấy em như trái bom
tiếng tíc tắc để lại rất lâu
em đang bị thương
đã vài ngày mà chẳng có điều gì để rút ra bài học
từ một điểm không có sự quay lại
em đang rời đi

Tôi đã bảo vệ thế giới hôm nay
giờ đây mọi người hạnh phúc
những điều xấu xa đã đi khỏi
và giờ đây mọi người hạnh phúc
những điều tốt đẹp ở lại
vui lòng để chúng ở lại

có hàng triệu tháng để nuôi nấng
và tôi có mọi thứ tôi cần
tôi đang hít thở
và trong sâu thẳm vẫn có điều gì đau nhói
nhưng tôi đã đem mọi thứ giấu đi
tôi đang đau buồn

Tôi đã bảo vệ thế giới hôm nay
giờ đây mọi người hạnh phúc
những điều xấu xa đã đi khỏi
và giờ đây mọi người hạnh phúc
những điều tốt đẹp ở lại
vui lòng để chúng ở lại

hãy làm điều tốt

Tôi đã bảo vệ thế giới hôm nay
giờ đây mọi người hạnh phúc
những điều xấu xa đã đi khỏi
và giờ đây mọi người hạnh phúc
những điều tốt đẹp ở lại
vui lòng để điều đó ở lại

lúc này mọi người đang hạnh phúc

 
×
Quay lại
Top