[Lyrics] I sing praises - Dâng lời tán dương - Varius Artists

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I sing praises to Your name, O Lord
praises to Your name, O Lord
for Your name is great and greatly to be praised;
I sing praises to Your name, O Lord
praises to Your name, O Lord
for Your name is great and greatly to be praised;

I give glory to Your name, O Lord
glory to Your name, O Lord
for Your name is great and greatly to be praised;
I give glory to Your name, O Lord
glory to Your name, O Lord
for Your name is great and greatly to be praised;
1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha, Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí. Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương, Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin, Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí. Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân, Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

 
×
Quay lại
Top