[Lyrics] Shout to the Lord - Dâng Chúa lời ngợi ca - Darlene Zschech

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
My Jesus, my Savior
Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise
The wonders of Your mighty love

My Comfort, My Shelter
Tower of refuge and strength
Let every breath all that I am
Never cease to worship You

Shout to the Lord all the earth let us sing
Power and majesty praise to the King.
Mountains bow down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of Your hands
Forever I'll love you forever I'll stand
Nothing compares to the promise I have in You
Ôi Chúa Giê-xu ơi, Đấng Cứu Chuộc tôi ơi
Thật chẳng 1 ai giống như Ngài
Trọn các ngày của tôi, tôi chỉ muốn hát xướng
Về công việc cao cả bởi tình yêu Ngài

Ngài là nguồn yên ủi tôi, là chốn dựa nương của tôi
Ngài là tòa tháp nương náu tôi, là sức thiêng của tôi
Mỗi hơi thở tôi sẽ không bao giờ ngừng tôn vinh Cha

Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va
Oai nghi, năng quyền, vinh hiển duy chỉ thuộc Ngài
Non núi phải cúi chào và biển cả phải rúng động
Khi nghe đến danh Ngài
Tôi hát trong niềm hân hoan về những việc tay Ngài làm ra
Tôi sẽ mãi yêu Chúa, mãi mãi tôi sẽ đứng vững trong Ngài
Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con.

 
×
Quay lại
Top