[Lyrics] Never gonna stop - Cứ mãi xướng ca - Tommy Walker

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532For Your beauty that's been shown
For Your mysteries unknown
For the miracles we've seen
We praise You, Lord
For the story of Your love
For the wonder of Your blood
How it makes the sinner clean
Someone like me

So I'm never gonna stop
Never gonna stop
Lifting up my hands to You
Lifting up my heart
When the last day comes and goes
And time will be no more
I'll be praising You
No I'll never let it end
I'll just begin it all again
Shouts of thankfulness and love
I'm always gonna give
A thousand years from now
Before Your throne of grace and pow'r
I'll be praising You
Praising You

Though pressed on every side
With troubles and fears so near me
And should the whole wide world deny You
I'll just make it louder
Shout Your name on high

So I'm never gonna stop
Never gonna stop
Lifting up my hands to You
Lifting up my heart
When the last day comes and goes
And time will be no more
I'll be praising You
No I'll never let it end
I'll just begin it all again
Shouts of thankfulness and love
I'm always gonna give
A thousand years from now
Before Your throne of grace and pow'r
I'll be praising You
Praising You

I'll be praising
I'll be praising You
Vì vẻ đẹp Cha đã tỏa soi
Và những điều bí ẩn ít ai biết
Và những phép lạ mà chúng tôi đã thấy
Chúng tôi ca ngợi Chúa
Tất cả vì tình yêu của Ngài trong Thánh Kinh
Sự diệu kì của dòng huyết Ngài
Đã làm sạch một kẻ tội lỗi như tôi

Nên tôi sẽ không khi nào
Thôi đưa tay lên ngợi ca Chúa
Tôi sẽ cũng chẳng bao giờ
Thôi ko hướng lòng về Ngài
Khi ngày tận thế đến và qua đi
Khi thời gian không còn nữa
Thì tôi vẫn sẽ chúc tụng danh Ngài
Tôi sẽ không để sự ngợi ca mình đi đến hồi kết
Tôi cứ hát, và sẽ hát mãi như khi mới bắt đầu
Tôi sẽ hô to với lòng biết ơn và với tình yêu trong tôi
Một ngàn năm sau
Khi tôi đứng trước ngai vinh hiển và uy quyền Ngài
Thì tôi vẫn sẽ cứ tiếp tục ngợi ca Ngài

Dù khó khăn, sầu thảm bủa vây tôi
Dù cả thế gian này chối bỏ Ngài
Thì tôi còn tôn cao danh Ngài mạnh mẽ hơn nữa 
×
Top Bottom