[Lyrics] Two worlds collide - Demi Lovato

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Two Worlds Collide
She was given the world
There's so much that she couldn't see
And she needed someone
to show her who she could be

And she tried to survive
Wearing her heart on her sleeve
But I needed her to believe

You have your dreams I have mine
You had your tears I was fine
Showed me what I couldn't find
When two different worlds collide
La dee da dee da!

And she was giving it all
watching from far away
She was given a role
Never knew just when to play
And she tried to survive
Living her life on her own
Always afraid of the thrown
But you've given me strength to find home

You have your dreams I have mine
You had your tears I was fine
Showed me what I couldn't find
When two different worlds collide

She was scared of rebirth
Left in the dark, falling apart
I can survive with you by my side
We'll be alright
I guess that's what happens when two worlds collide

You have your dreams I had mine
You had your tears I was fine
Showed me what I couldn't find
When two different worlds collide
La Dee Da Dee Da!

You had your tears I was fine
Showed me what I couldn't find
When two different worlds collide
When two different worlds collide

Hai thế giới cách biệt
Cô ấy đã tặng cho thế giới này
Nhiều điều mà cô ấy không thể thấy
Và cô ấy cần một người nào đó
chỉ cho cô ấy biết cô ấy có thể là ai

Và cô ấy đã cố gắng để tồn tại
Giấu trái tim trong vỏ bọc bên ngoài
Nhưng tôi cần cô ấy tin...

Bạn có ước mơ, tôi cũng có chứ!
Bạn rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn ổn thôi
Chỉ cho tôi biết những điều tôi không thể tìm thấy
Khi hai thế giới cách biệt chạm nhau

Cô ấy đã cho đi tất cả
và ngắm nhìn từ phía xa
Cô ấy đã được giao một vai diễn
Chẳng biết bao giờ được bắt đầu
Và cô ấy đã cố để tồn tại
Tự sống cuộc sống của chính mình
Luôn luôn sợ hãi...
Nhưng bạn đã tiếp sức mạnh cho tôi để tìm thấy bến đỗ

Bạn có ước mơ, tôi cũng có chứ!
Bạn rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn ổn thôi
Chỉ cho tôi biết những điều tôi không thể tìm thấy
Khi hai thế giới cách biệt chạm nhau


Cô ấy sợ hãi, vì sự trở lại
Một mình trong bóng tối, đổ vỡ
Tôi có thể sống nếu có bạn bên tôi
Chúng ta rồi sẽ ổn...
Tôi đoán rằng đó là điều xảy ra khi hai thế giới chạm nhau...

Bạn có ước mơ, tôi cũng có chứ!
Bạn rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn ổn thôi
Chỉ cho tôi biết những điều tôi không thể tìm thấy
Khi hai thế giới cách biệt chạm nhau...

Bạn rơi nước mắt nhưng tôi vẫn không sao
Chỉ cho tôi những điều tôi không thể tìm thấy
Khi hai thế giới chạm nhau
Khi hai thế giới chạm nhau...

 
×
Quay lại
Top