[Lyrics] C'est la Vie - Robbie Nevil

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Got a job
That's okay

But they've got me workin' night and day.
Punchin' in
Punchin' out

Is this really what life's all about?
What you are gonna do

What you are gonna feel? i don't know.
What you ore gonna feel
What you are gonna do?
Won't someone tell me?
What yov wanna say
What you wanna do

There's only one thing left to say.
What you wanna do

What you wanna say.

C'est la vie
C'est la vie -
That's iust the way it goes - that's right!
C'est la vie
C'est la vie -
That's iust the way it goes - that's right!

Baby's gone all alone

Are you sad because you're on your own?
Get back up
Party down
There's so many good ones still around.
What you are gonna do
What you are gonna feel? i don't know.
What you are gonna feel
What you are gonna do?
Won't someone tell me?

What you wanna say
What you wanna do

I guess there's just one thing to say.

C'est la vie
C'est la vie -
That's iust the way it goes - that's right! . . .

Hey

It's j.j.
What you been doin'?
You say your car broke down
The thing just isn't movin'.
Say j.j.
Don't you know when you're down
There's just one way to go

And that's singin'

C'est la vie
C'est la vie -
That's iust the way it goes - that's right! . . .
C'est la vie
C'est la vie -
That's iust the way it goes - that's right! . . .
C'est la vie
C'est la vie -
That's iust the way it goes - that's right! . . .
Có một công việc
Thế là ổn

Nhưng họ bắt tôi làm ngày làm đêm.
Dính vào
Dứt ra

Có phải cuộc sống thực sự là về những điều như thế?
Bạn sẽ làm gì

Bạn cảm nhận gì? Tôi không biết.
Bãn cảm thấy sao
Bạn sẽ làm gì?
Sao không ai nói với tôi?
Bạn muốn nói gì
bạn muốn làm gì nào ?

Chỉ có một điều còn để nói.
Bạn muốn làm gì

Bạn muốn nói gì.

Cuộc sống là thế
Cuộc sống là thế -
Chỉ có mọt hướng thế thôi - Đúng thế!
[x2]

Người tình ra đi, một mình quạnh quẽ
Bạn buồn bã bởi vì chỉ có một mình sao?
Quay lại nào

xuống bữa tiệc
Vẫn có rất nhiều người tốt ở xung quanh.
Bạn sẽ làm gì
Bạn cảm nhận gì? Tôi không biết.
Bãn cảm thấy sao
Bạn sẽ làm gì?
Sao không ai nói với tôi?
Bạn muốn nói gì
bạn muốn làm gì nào ?


Tôi đoán rằng đó là điều duy nhất để nói.

Cuộc sống là thế
Cuộc sống là thế -
Chỉ có một hướng thế thôi - Đúng thế!. . .

Này
Đó chỉ là trỏ đùa (j.j = Just a joke)
bạn đang làm gì thế?

Bạn nói rằng xe của bạn bị hư
Nó không di chuyển được
nói rằng chỉ là đùa
Không biết được khi nào thì bạn thất vọng phải không?
Chỉ có một hướng để đi thế thôi

Và nó đang hát rằng
C'est la vie
Đời là thế

Chỉ có một hướng thế thôi - Đúng thế! . . .

 

×
Quay lại
Top