C'est la Vie - B*Witched

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

[Spoken]
Some people say I look like me dad
What?! Are you serious?


Ah Ohh Hey Hey [X2]
I said, hey boy sittin in your tree
Mummy always wants you to come for tea
Don't be shy, straighten up your tie

Get down from your tree house sittin in the sky
I wanna know just what to do
Is it very big is there room for two ?
I got a house with windows and doors
I'll show you mine if you show me yours

Gotta let me in, hey, hey, hey
Let the fun begin hey
I'm the wolf today hey, hey, hey

I'll huff I'll puff
I'll huff I'll puff and blow you away

Say you will say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true, say to me c'est la vie

Do you play with the girls, play with the boys ?
Do you ever get lonely playing with your toys ?
We can talk, we can sing

I'll be the queen and you'll be the king
Hey boy in your tree
Throw down your ladder make a room for me
I got a house with windows and doors
I'll show you mine if you show me yours

Gotta let me in, hey, hey, hey
Let the fun begin hey
I'm the wolf today hey, hey, hey

I'll huff I'll puff
I'll huff I'll puff and blow you away

Say you will say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true, say to me c'est la vie

Say you will say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true, say to me c'est la vie

[nói]
Vài người nói rằng tôi trông giống ba tôi
Gì chứ? Bạn nghiêm túc không?

Àh ồ.. này này [X2]
Tớ nói, này cậu trai đang ngồi trên cây kia
Mẹ tớ luôn muốn cậu đến nhà dùng trà
Đừng mắc cỡ, cứ thẳng thắn đi nào

Hãy xuống khỏi căn nhà bằng cây giữa trời đi !
Tớ muốn biết điều phải làm
Có lớn không một căn phòng cho hai người ?
Tớ có một căn nhà với những cửa sổ và cửa ra vào
Tớ sẽ chỉ cho cậu xem nếu cậu chỉ cho xem nhà cậu

Hãy cho tớ vào đi, nào nào
Bắt đầu vui vẻ đi nào
Hôm nay tớ sẽ là con sói, này này

Tớ sẽ lớn giọng và sẽ phì hơi
Sẽ lớn giọng, phì hơi và thổi cậu bay

Nói rằng cậu sẽ, nói rằng cậu không
Hãy nói rằng cậu sẽ làm điều tớ không làm
Hãy nói rằng cậu chân thành, Nói với tớ rằng Cuộc đời là thế

Cậu sẽ chơi với những bạn nữ, chơi với những bạn nam ?
Cậu có bao giờ cô đơn khi chơi với đồ chơi của cậu?
Ta có thể chuyện trò, có thể hát ca

Tớ là Nữ hoàng, cậu là đức vua
Này cậu trai trên cây kia
Thả chiếc thang xuống và làm cho tớ một phòng nào
Tớ đã có một căn nhà với những ô cửa
Tớ sẽ chỉ cho cậu xem nếu cậu cho tớ xem nhà cậu

Hãy cho tớ vào đi, nào nào
Bắt đầu vui vẻ đi nào
Hôm nay tớ sẽ là con sói, này này

Tớ sẽ lớn giọng và sẽ phì hơi
Sẽ lớn giọng, phì hơi và thổi cậu bay

Nói rằng cậu sẽ, nói rằng cậu không
Hãy nói rằng cậu sẽ làm điều tớ không làm
Hãy nói rằng cậu chân thành,
Nói với tớ rằng Cuộc đời là thế ..

 
×
Quay lại
Top