[Lyrics] Hey mickey - Toni Basil

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff), hey Mickey (huff huff)
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey (huff huff)
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey

Hey Mickey!
You've been around all night and that's a little long
You think you've got the right but I think you've got it wrong
Why can't you say goodnight so you can take me home, Mickey

Cause when you say you will, it always means you won't
You're givin’ me the chills, baby, please baby don't
Every night you still leave me all alone, Mickey

Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey

Hey Mickey!
Now when you take me by the hooves,everyone's gonna know
Every time you move I let a little more show
There's something we can use, so don't say no, Mickey

So come on and give it to me any way you can
Any way you wanna do it, I'll treat you like a man
Oh please, baby, please, don't leave me in a jam, Mickey

Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey

Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey

Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey (huff huff)
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey

Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey (huff huff)
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey

Oh Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand
It's guys like you Mickey (Mickey) (huff huff)
Oh, what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart, Mickey

Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey (huff huff)
Oh Mickey, you're so fine you're so fine you blow my mind,
hey Mickey (huff huff) hey Mickey (huff huff)
(Oh Mickey,bạn thật tốt[x2]
Bạn khiến tâm trí tôi bay bổng
Hey Mickey (huff huff)[X2]) [x4]

Hey Mickey,bạn đi lòng vòng cả đêm,như vậy hơi lâu đấy
Bạn nghĩ mình làm đúng nhưng tôi nghĩ bạn làm sai
Sao bạn không thể nói chúc tôi ngủ ngon và bạn có thể đưa tôi về nhà Mickey

Vì khi bạn nói sẽ làm nó luôn có nghĩa bạn sẽ không làm
Bạn khiến tôi lạnh buốt,baby xin đừng làm thế
Mỗi đêm bạn vẫn bỏ mặc tôi trong cô đơn,Mickey

Oh Mickey,thật đáng tiếc nếu như bạn không hiểu ra
Bạn dẫn dắt tôi bằng con tim khi bạn nắm tay tôi
Oh Mickey,bạn thật đáng yêu,bạn không hiểu ư
Một gã như bạn Mickey
Oh bạn làm gì vậy Mickey,làm gì vậy Mickey
Đừng làm tan nát trái tim tôi

Hey Mickey!
Giờ bạn dẫn dắt tôi bằng đôi chân,mọi người sẽ biết
Mỗi lần bạn di chuyển,tôi lại muốn biểu diễn một chút
Có một điều gì đó ta có thể làm được nên đừng từ chối
Đừng nói không nhé Mickey

Vì thế hãy đến đây và kết hợp cùng tôi bằng hết khả năng của bạn
Bất cứ cách nào bạn muốn thực hiện,tôi sẽ đối xử với bạn như một ngưới đàn ông
Oh làm ơm baby,xin đừng bỏ tôi trong bế tắc Mickey

Oh Mickey,thật đáng tiếc nếu như bạn không hiểu ra
Bạn dẫn dắt tôi bằng con tim khi bạn nắm tay tôi
Oh Mickey,bạn thật đáng yêu,bạn không hiểu ư
Một gã như bạn Mickey
Oh bạn làm gì vậy Mickey,làm gì vậy Mickey
Đừng làm tan nát trái tim tôi[x2]

(Oh Mickey,bạn thật tốt[x2]
Bạn khiến tâm trí tôi bay bổng
Hey Mickey (huff huff)[X2]) [x3])[x2]

Oh Mickey,thật đáng tiếc nếu như bạn không hiểu ra
Bạn dẫn dắt tôi bằng con tim khi bạn nắm tay tôi
Oh Mickey,bạn thật đáng yêu,bạn không hiểu ư
Một gã như bạn Mickey
Oh bạn làm gì vậy Mickey,làm gì vậy Mickey
Đừng làm tan nát trái tim tôi

(Oh Mickey,bạn thật tốt[x2]
Bạn khiến tâm trí tôi bay bổng
Hey Mickey (huff huff)[X2]) [x3]


 
×
Quay lại
Top