[Lyrics] C'est la Vie (ft. Jay Sebag) - Martin Solveig

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️C'est la vie ! (Whoo)

You have to write this, you will look so (Whoo)
You have to practice, never let yourself go.
But are you ready? It's nothing new (Whoo)
People are wanting, what a shame if they knew.

I just wanna be free. C'est la vie!
Ah ah, ah ah, c'est la vie!


You have to break ice, buy me a drink (Whoo)
From there you seem nice, I don't care what you think.
If you feel something, don't let it show (Whoo)
People are watching, really they don't wanna know.

I just wanna be free. C'est la vie! Ah ah, ah ah.
I just wanna be free. Whoo! Not so easy. C'est la vie! Whoo!

Be like this, don't do that ! Don't go too far (Whoo)

Find More lyrics at <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.sweetslyrics.com" target="_blank" rel="nofollow">www.sweetslyrics.com</a>
Give me a big smile, *you should drive* a better car.
Don't *bring up these things*, you talk too much (Whoo)
People are watching, what will they think about us?

I just wanna be free. C'est la vie ! Ah ah, ah ah.
I just wanna be free, hey ! C'est la vie ! C'est la vie !

(Instrumental)


C'est la vie !
I just wanna be free. C'est la vie ! (Oooh)
I just wanna be free. C'est la vie ! (Hey)
I just wanna be free. C'est la vie ! Ah ah, ah ah.
I just wanna be free, whoo ! (Hey) C'est la vie !
C'est la vie ! (Whoo)

Bạn phải viết điều này, Bạn sẽ nhìn kỹ (Whoo)

Bạn phải thực hành, đừng bao giờ để bản thân như thế.
Nhưng bạn sẵn sàng không? Không phải điều mới mẻ đâu (Whoo)
Mọi người mong muốn, xấu hổ lắm nếu mọi người biết được.

Tôi chỉ muốn tự do. Đó là cuộc đời!
Ah ah, ah ah, đó là cuộc đời!

Bạn phải đập đá, mua cho tôi đồ uống (Whoo)
Thế là bạn có vẻ tốt bụng đấy, Tôi không quan tâm điều bạn nghĩ
Nếu bạn cảm nhận điều gì đó, đừng bộc lộ ra (Whoo)

Mọi người đang dòm ngó, thực sự họ không muốn biết đâu.

Tôi chỉ muốn tự do. Đó là cuộc đời! Ah ah, ah ah.
Tôi chỉ muốn tự do. Whoo! không dễ dàng xíu nào.
Đó là cuộc đời! Whoo!

Hãy như thế này, đừng làm thế ! Đừng đi quá xa (Whoo)
Cho tôi một nụ cười niềm nở, *Bạn nên lái* một chiếc xe tốt hơn.
Đừng *đưa những điều này ra*, bạn nói quá nhiều(Whoo)
Mọi người đang dõi theo, Họ sẽ nghĩ về chúng ta gì chứ?


Tôi chỉ muốn tự do. Đó là cuộc đời! Ah ah, ah ah.
Tôi chỉ muốn tự do, này! Cuộc đời là thế!
C'est la vie !

(Instrumental)

C'est la vie !
Tôi chỉ muốn tự do. C'est la vie ! (Oooh)
Tôi chỉ muốn tự do. C'est la vie ! (Hey)

Tôi chỉ muốn tự do. C'est la vie ! Ah ah, ah ah.
Tôi chỉ muốn tự do, whoo ! (Hey) C'est la vie !

 
×
Quay lại
Top