[Lyrics] C'est la Vie - The Radiators

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

C'est, c'est la vie (ma-ma-chero)
C'est, c'est la vie
C'est, c'est la vie (ma-ma-chero)
C'est, c'est la vie
C'est, c'est la vie (ma-ma-chero)
(ma-ma-chero) (ma-ma-chero)
C'est, c'est la vie (ma-ma-chero)
(ma-ma-chero) (ma-ma-chero)


I know my love will find a way
I miss you baby - it's hard to say
And if you love me like I am
I'll be there - I'll be your man
I know I hurt you - the way that I leave you
I know I fool you tonight

Oh love can build a bridge to you
I'm waiting baby - see what love can do

I give my heart - just all of me
Take all of my heart - don't set me free
I know I hurt you - the way that I leave you
I know I fool you tonight
Ôi cuộc đời (người yêu dấu ơi)
Ôi cuộc đời
Ôi cuộc đời (người yêu dấu ơi)
Ôi cuộc đời

Ôi cuộc đời (người yêu dấu ơi)
(người yêu dấu ơi)(người yêu dấu ơi)
C'est, c'est la vie (ma-ma-chero)
(ma-ma-chero) (ma-ma-chero)

Tôi biết em yêu dấu sẽ tìm được hướng đi
Nhớ em nhiều em hỡi - thật khó nói ra
và nếu em yêu chính con người tôi
Tôi sẽ ở đó - Sẽ là người đàn ông của em

Tôi biết tôi làm em tổn thương - cách mà tôi rời bỏ em
Tôi biết đêm nay tôi đã đùa cợt em

Ôi, tình yêu có thể nối nhịp đến em
Tôi đang chờ đợi em - nhìn xem điều tình yêu làm được
Tôi trao đi trái tim - là tất cả cảu tôi
Đón nhận tất cả từ trái tim - Đừng để tôi bay xa
Tôi biết tôi làm em tổn thương - cách mà tôi rời bỏ em
Tôi biết đêm nay tôi đã đùa cợt em


 
×
Quay lại
Top