[Lyrics] C'est la Vie - Kim English

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

On this planet anywhere you go
people reaching for the status quo.
Others wanting what some others have . . . and still a few who take a different path.
(What you do, Who you are) . . . makes you unique and beautiful by far.
So, there`s never reason to compare. Things missing now, will soon be right there.

Cause when you`re hot, you`re hot
When you`re not, you`re not.

Give it all you got and you`ll find a way to make it through.
Straight from your heart
You know you`ve done your part.
Tween you and God
Know the best will be
C`est La Vie.

Into all our lives some rain must fall. But, we can keep our heads up through it all.
If by chance you slip and hit the ground, work to rise again - do not stay down.

(Keep moving Keep going) The hardest part is behind you now.
With ev`ry step you take just do your best. Don`t give up and you will pass each test.

Cause when you`re hot, you`re hot
When you`re not, you`re not.
Give it all you got and you`ll find a way to make it through.
Straight from your heart
You know you`ve done your part.
Tween you and God

Know the best will be
C`est La Vie.

And so it is . . . the life we live . . . yes there`s ups and downs. (C`est La Vie)
Throughout my life I`ve found, can`t let it keep me down . . . again I will abound. (C`est La Vie)

Cause when you`re hot, you`re hot
When you`re not, you`re not.
Give it all you got and you`ll find a way to make it through.
Straight from your heart

You know you`ve done your part.
Tween you and God
Know the best will be
C`est La Vie.

What matters most in life is how we live
Do we close our hands or do we give?
Love our neighbors as we love ourselves . . . Sacrifice our time for someone else?

(Keep Living, Keep Growing) . . . Let everyday be a lesson learned.

When at first I do not find success, I know my time to shine, I will possess.

Cause when you`re hot, you`re hot
When you`re not, you`re not.
Give it all you got and you`ll find a way to make it through.
Straight from your heart
You know you`ve done your part.
Tween you and God
Know the best will be

C`est La Vie.

Trên hành tinh này, dù bạn đi bất cứ đâu
Con người ta đều đang kiếm tìm một trạng thái hiện thân*
Những nhu cầu mà những người khác có...Và vẫn có vài người đi một nẻo khác
(Bạn làm gì đây, bạn là ai đây?)...làm cho bạn là duy nhất và xinh đẹp vượt trội
Vậy thì, sẽ chẳng có lý gì để so sánh. Những điều giờ đây đang mất đi, chẳng bao lâu nữa sẽ lại ở ngay đây


Vì có khi bạn nồng nhiệt, bạn nồng nhiệt
Có khi thì bạn lại không, bạn lại không
Cống hiến tất cả những gì bạn có, và bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó qua đi
Thẳng ngay từ chính con tim mình
Rồi bạn sẽ biết được rằng mình đã hoàn thành được phần việc của mình
Giữa bạn và Chúa
Sẽ biết điều gì là tốt nhất
Đời là thế


Rồi sẽ phải có những trận mưa xối xả vào cuộc sống của tất cả chúng ta. Nhưng, ta cứ ngẩng đầu mà vượt qua tất cả
Nếu, vì thời thế mà bạn trượt ngã và bổ nhào xuống đất, hãy làm việc để gượng dậy-đừng gục ngã
(Cứ vận động, cứ đi) Phần khó khăn nhất, giờ đây ở phia sau bạn đấy.
Với từng bước chân bạn đi, hãy làm hết khả năng của mình. Đừng từ bỏ, và bạn sẽ vượt qua được từng bài kiểm tra.

Vì có khi bạn nồng nhiệt, bạn nồng nhiệt
Có khi thì bạn lại không, bạn lại không
Cống hiến tất cả những gì bạn có, và bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó qua đi
Thẳng ngay từ chính con tim mình

Rồi bạn sẽ biết được rằng mình đã hoàn thành được phần việc của mình
Giữa bạn và Chúa
Sẽ biết điều gì là tốt nhất
Đời là thế

Và như thế, chính là...cuộc đời ta sống...vâng, có những thăng trầm.(Đời là thế)
Xuyên suốt cuộc đời mình, tôi thấy rằng, không thể để điều đó làm tôi gục ngã...Tôi sẽ lại có thừa.(Đời là thế)

Vì có khi bạn nồng nhiệt, bạn nồng nhiệt
Có khi thì bạn lại không, bạn lại không

Cống hiến tất cả những gì bạn có, và bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó qua đi
Thẳng ngay từ chính con tim mình
Rồi bạn sẽ biết được rằng mình đã hoàn thành được phần việc của mình
Giữa bạn và Chúa
Sẽ biết điều gì là tốt nhất
Đời là thế

Những điều thiết thân trong đời sống là ta sống như thế nào
Liệu ta sẽ bó tay, hay ta cống hiến?

Yêu thương những người láng giềng ta như yêu thương chính mình...Liệu bạn sẽ hy sinh thời gian của mình vì người khác?

Vì có khi bạn nồng nhiệt, bạn nồng nhiệt
Có khi thì bạn lại không, bạn lại không
Cống hiến tất cả những gì bạn có, và bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó qua đi
Thẳng ngay từ chính con tim mình
Rồi bạn sẽ biết được rằng mình đã hoàn thành được phần việc của mình
Giữa bạn và Chúa
Sẽ biết điều gì là tốt nhất

Đời là thế

 
×
Quay lại
Top