[Lyrics] C'est la Vie - Shania Twain

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️It must be Monday! What a dumb day!
Can't drag my butt outta bed
Somebody stop me--I need another coffee
Like a hole in my head

When everyday begins this way
Gets you down and can drive you mad
The daily grind can freak your mind

But life isn't all that bad

Don't let it get to you
C'est la vie! That's life,
And that's how it's gonna be
C'est la vie! Hold tight,
It comes right eventually. Oh--ho

If only I could sleep in
And wake up on the weekend

Oh, what a dream that would be, yeah
But fat chance for that one
It ain't gonna happen
Better get back to reality

I could be a slob or keep my job
That is the choice we have
The daily grind can freak your mind
But life isn't all that bad


Don't let it get to you
C'est la vie! That's life,
And that's how it's gonna be
C'est la vie! Hold tight,
It comes right eventually. Oh--ho

Everybody's got to do it!
Everybody's got to earn their way
Uh, come on now

You gotta work your own way through it
Everybody's got their dues to pay
Yeah

The daily grind can freak your mind
But life isn't all that bad

Don't let it get to you
C'est la vie! That's life,
And that's how it's gonna be

C'est la vie! Hold tight,
It comes right eventually. Oh--ho

Yeah, yeah
C'est la vie! That's life, and that's how it's gonna be
Uh, come on now
C'est la vie! Hold tight,
It comes right eventually. Oh--ho--

C'est la vie

Đó hẳn là thứ hai! Một ngày câm lặng làm sao!
Không thể nhấc mình khỏi gi.ường
Ai đó cản tôi -- Tôi cần một tách cà phê khác
như một khoảng trống trong đầu

Khi một ngày bắt đầu như thế
Khiến bạn suy sụp và làm bạn phát điên
Sự mệt nhọc hàng ngày có thể nhiễu loạn tâm trí

Nhưng cuộc sống không hoàn toàn tệ hại

[**]
Đừng để điều đó xâm chiếm bạn
C'est la vie! Đó là cuộc sống,
Và điều đó sẽ là như thế
C'est la vie! Giữ chặt lấy,
Cuối cùng điều đó cũng đến thôi. Oh--ho

Chỉ là nếu tôi có thể ngủ vùi

và thức dậy vào cuối tuần
Oh, Thế mới là giấc mơ, đúng thế
Nhưng giấc mơ ngon lành dành cho người đó
sẽ chẳng hề xảy đến
Tốt hơn là trở lại thực tế

Tôi có thể là một kẻ vô dụng hoặc làm tiếp việc mình
Đó là sự lựa chọn cho chúng ta
Cuộc sống thường nhật có thể nhiễu loạn tâm trí

Nhưng không hoàn toàn tệ hại

[**]

Mọi người phải làm thế!
Mọi người phải kiếm sống theo cách mình
ừ, nào .. tiến lên
Bạn phải làm việc bằng chính cách mình để vượt qua
Mọi người có được quyền để đáp trả
Đúng thế


Cuộc sống thường nhật có thể nhiễu loạn tâm trí
nhưng không hoàn toàn tệ hại

[**]

Yeah, yeah
C'est la vie! Cuộc sống là thế,
Và nó là như thế
Ừ nào .. tiến lên

C'est la vie! Giữ chặt lấy,
Cuối cùng cũng đến ngay thôi. Oh--ho--

Cuộc sống là thế

 

×
Quay lại
Top