LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
WHEN THE SMOKE IS GOING DOWN
Scorpions


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/243155556844069/

Just when you make your way back home
Ngay khi em cất bước trên lối về
I find some time to be alone
Anh mới thấy khoảng không cô lẻ
I go to see the place once more
Anh chỉ ghé một lần chốn này
Just like a thousand nights before
Y như đã cả ngàn lần trước đây
I climb the stage again this night
Anh lên sân khấu lần nữa tối nay
'Cause the place seems still alive
Vì nơi đây vẫn chan đầy sức sống
When the smoke is going down
Khi làn khói đang là đà buông

This is the place where I belong
Đây là chốn anh thân anh thuộc
I really love to turn you on
Thèm muốn khơi dáng hình em dậy
I've got your sound still in my ear
Để nghe tiếng em văng vẳng bên tai
While your traces disappear
Khi hương em dần tan biến mãi
I climb the stage again this night
Anh lên sân khấu lần nữa tối nay
'Cause the place seems still alive
Vì nơi đây vẫn chan đầy sức sống
When the smoke is going down
Khi làn khói đang là đà buông

I climb the stage again this night
Anh lên sân khấu lần nữa tối nay
'Cause the place seems still alive
Vì nơi đây vẫn chan đầy sức sống
When the smoke is going down
Khi làn khói đang là đà buông
When the smoke is going down
Khi làn khói đang dần tỏa xuống
When the smoke is going down
Khi làn khói là đà buông xuống

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top