scorpions

 1. LEQUOCAN

  IS THERE ANYBODY THERE (Lời Dịch Anh Việt) Scorpions

  IS THERE ANYBODY THERE Scorpions https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/243645316795093/ Aah ha ha ha ha, aah Aah ha ha ha ha, aah Aah ha ha ha ha, aah Aah ha ha ha ha, aah Open my mind let me find new vibrations Đánh tâm thức để tôi tìm những rung động mới Tell me the way I must...
 2. LEQUOCAN

  HOLIDAY (Lời Dịch Anh Việt) Scorpions

  HOLIDAY Scorpions https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/243501406809484/ Let me take you far away Anh đưa em về nơi xa thẳm You'd like a holiday Em sẽ thích hội hè đình đám Let me take you far away Anh đưa em về nơi xa xôi You'd like a holiday Em sẽ thích ngày hè lễ hội Exchange the...
 3. LEQUOCAN

  WHEN THE SMOKE IS GOING DOWN (Lời Dịch Anh Việt) Scorpions

  WHEN THE SMOKE IS GOING DOWN Scorpions https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/243155556844069/ Just when you make your way back home Ngay khi em cất bước trên lối về I find some time to be alone Anh mới thấy khoảng không cô lẻ I go to see the place once more Anh chỉ ghé một lần chốn...
 4. LEQUOCAN

  ALWAYS SOMEWHERE (Lời Dịch Anh Việt) Scorpions

  ALWAYS SOMEWHERE Scorpions https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/242831353543156/ Arrive at seven the place feels good Đến lúc 7 giờ, chốn ấy cũng hay hay No time to call you today Chẳng đủ giờ để gọi em hôm nay Encores till eleven then Chinese food Diễn lại mãi 11 giờ, cơm Tàu dùng...
 5. LEQUOCAN

  HOW DEEP IS YOUR LOVE - Lời Dịch Anh Việt

  HOW DEEP IS YOUR LOVE The Bee Gees - 1977 Robin Gibb, Maurice Gibb, and Barry Gibb I know your eyes in the morning sun Thấy đôi mắt ấy trong ánh dương ban mai I feel you touch me in the pouring rain Cảm mơn trớn dịu dàng qua mưa trút mưa bay And the moment that you wander far from me Và...
Quay lại
Top