LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
619
WHAT CAN I DO
Smokie


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/224070172085941/

Every dream that I dream seems to float on by
Tất cả giấc mộng tôi mơ dường như cứ lạc trôi
Like a cloud in the wind, way up in the sky
Như áng mây theo chiều gió, dẫn hút lối trong trời
Every move that I make seems to be the wrong way
Mọi động thái mả tôi cử dường như lối lạc đường lầm
Like a cold black night after a summer day
Như đêm đen lạnh căm sau ngày hè nắng ấm

What can I do
Có thể làm chi
What can I do
Có thể làm gì
Nothing to say but it used to be
Không gì để nói ngoài chuyện xưa rồi
Nothing to say but it used to be
Không gì tỏ bày ngoài chuyện thuở ấy
What can I do
Ta làm gì đây

You still play my guitar
Bạn vẫn chơi cây đàn của tôi
With a smile on my face
Trên mặt tôi nụ cười rạng ngời
Now everything's changed
Giờ mọi chuyện đã đổi thay
My whole life's rearranged
Cả cuộc đời được thu vén lại
From the day I was born
Từ ngày tôi được hạ sinh
Sidle Jinks was my name
Số Đen là danh tính
Though I tried and I tried
Dẫu đã cố gắng hét mình
That name still remains
Tên đó vẫn đeo dính

What can I do
Có thể làm chi
What can I do
Có thể làm gì
Nothing to say but it used to be
Không gì để nói ngoài chuyện xưa rồi
Nothing to say but it used to be
Không gì tỏ bày ngoài chuyện thuở ấy
What can I do
Ta làm gì đây

What can I do
Có thể làm chi
What can I do
Có thể làm gì
What can I do
Có thể làm chi
What can I do
Có thể làm gì

I hear voices all singing
Tôi nghe tiếng người hát hò
But no one is there
Nhưng không ai ở đó
It's a ghost of my life
Hẳn bóng ma cuộc đời
Bringing past tense to mind
Lùa vào tâm trí quá khứ thời
Lokin' key inside me
Cài then khóa chốt trong tôi
From the freedom and sin
Từ tự do qua tội lỗi
Oh come let me in
Ôi để tôi vào thôi
I'll start all over again
Bắt đầu làm lại cuộc đời

What can I do
Có thể làm chi
What can I do
Có thể làm gì
Nothing to say but it used to be
Không gì tỏ bày ngoài chuyện thuở ấy
No no no no no no no no no
Không, không, không, không
What can I do
Ta làm gì đây
What can I do
Ta phải làm gì
What what what …
Làm gì, gì, gì …

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top