1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  WHAT A GIRL WANTS (Lời Dịch Anh Việt) Christina Aguilera

  WHAT A GIRL WANTS
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Christina Aguilera


  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/255762422250049/

  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  Yeah, come on
  Dà, cố lên

  I wanna thank you for giving me time to breathe
  Em muốn cảm ơn anh cho em thời gian để thở
  Like a rock you waited so patiently
  Như một hòn đá, kiên nhẫn anh vẫn chờ
  While I got it together
  Khi em góp lại từng chút
  While I figured it out
  Lúc em mở lòng hình dung
  I only looked but I never touched
  Em chỉ đứng nhìn mà chẳng dám đụng
  'Cause in my heart was a picture of us
  Vì trong tim em hai mình một chân dung
  Holdin' hands, makin' plans
  Tay trong tay, tính chuyện tương lai
  And it's lucky for me you understand
  Và em thật may có anh hiểu anh hay

  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  Whatever makes me happy sets you free
  Bất cứ gì làm em hạnh phúc giúp anh giải thoát
  And I'm thanking you for knowing exactly
  Và em tạ ơn anh nhiều đã hiểu thật chính xác
  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  Whatever keeps me in your arms
  Tất cả gì giữ em trong vòng tay anh
  And I'm thanking you for giving it to me
  Và em tri ân vòng ôm em trọn anh dành
  Yeah Yeah

  What I want is what you got
  Điều em muốn là cái anh nhận
  And what you got is what I want.
  Và điều anh nhận là cái em cần

  There was a time I was blind, I was so confused
  Có một thuở lúc em bối rối, khi em mù lòa
  Run away just to hide it all from you
  Trốn chạy xa chỉ để che giấu với anh tất cả
  But baby, you knew me better than I knew myself
  Dẫu anh hiểu em nhiều hơn em biết mình, anh nhỉ

  They say if you love something let it go
  Đời chỉ nếu ta yêu cái chi, cứ để nó đi
  If it comes back it's yours
  Khi nó trở lại – của ta
  That's how you know
  Cớ sao anh nên hiểu ra
  It's for keeps, yeah, it's for sure
  Để mà giữ gìn, để cho chắc dạ
  And you're ready and willin' to give me more than
  Và anh đã sẵn sàng và bằng lòng trao em hơn tất cả

  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  Somebody sensitive, courageous, sexy, cool, like you
  Một người nhạy cảm, can đảm, gợi cảm, mát rượi như anh

  What a girl wants, what a girl needs
  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần

  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  You let a girl know how much you
  Anh để một cô gái biết bao nhiêu anh
  Care about her, I swear
  Lo cho nàng, em cam đoan
  You're the one who always knew
  Anh sẽ là người luôn luôn hiểu
  You knew, you knew, you knew, you knew
  Luôn biết, luôn hiểu, luôn biết, luôn biết
  I'm thanking you for being there for me.
  Cảm ơn anh đã hiện diện trên đời với em

  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  Whatever keeps me in your arms,
  Tất cả gì giữ em trong vòng tay anh
  Whatever keeps me in your arms, that's what I need
  Bất cứ gì giữ em trong vòng tay anh, đó là cái em cần

  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần
  Whatever makes me happy sets you free
  Bất cứ gì làm em hạnh phúc giúp anh giải thoát
  And I'm thanking you for knowing exactly
  Và em tạ ơn anh nhiều đã hiểu thật chính xác
  What a girl wants, what a girl needs
  Điều con gái muốn, cái con gái cần

  And I'm thanking you for giving it to me
  Và em tạ ơn anh đã trao tất cả cho em
  Oh, baby, oh darlin', I thank you
  Ôi, anh yêu, anh thương, cảm ơn anh
  Thank you for givin' me what I need
  Cảm ơn anh trao em tất cả cái em cần
  And for what I want
  Và mọi điều em muốn
  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP