LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.195
TRUTH HURTS
Lizzo

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/180660073093618/

+ ‘aye yi yi’ shows frustration, hopelesses, sadness, annoyence and so on and so forth.
+ ‘bling bling’ refers to flashy, ostentatious, or elaborate jewelry and ornamented accessories that are carried, worn, or installed, such as cell phones or tooth caps.
+ ‘fuck with’ = Want nothing to do with someone, whether as a friend/acquaintance or more.


Why men great 'til they gotta be great?
Sao chỉ khi cần, đàn ông mới là đại nhân?
Woo
Woo
I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch
Vừa xét nghiệm di truyền, hóa ra em 100% con tiểu nhân
Even when I'm crying crazy
Ngay cả khi em khóc khóc cười cười
Yeah, I got boy problems, that's the human in me
Ừ, em có tật mê trai, một bản chất trong em rất người
Bling bling, then I solve 'em, that's the goddess in me
Lung linh, rồi em kiêng chay, trong em hiện hình thánh nữ
You coulda had a bad bitch, non-committal
Anh không thể nhờ một ả hư, hờ hờ hững hững
Help you with your career just a little
Giúp anh một chút trong sự nghiệp cho vững
You're 'posed to hold me down, but you're holding me back
Anh phải che chở em hoài, đằng này lại dìm em mãi
And that's the sound of me not calling you back
Và tiếng vọng trong em: sẽ chẳng gọi anh lại

Why men great 'til they gotta be great?
Sao chỉ khi phải, đàn ông mới vĩ đại?
Don't text me, tell it straight to my face
Đừng nhắn tin bảo thẳng vào mặt em điều ấy
Best friend sat me down in the salon chair
Thân hữu ngồi xuống cùng em ghế sa lông
Shampoo press, get you out of my hair
Phun xà phòng, tống biệt anh ra khỏi tóc
Fresh photos with the bomb lighting
Ảnh tươi mới cùng bom tấn rung rinh
New man on the Minnesota Vikings
Tân cầu thủ ở đội Minnesota Vikings
Truth hurts, needed something more exciting
Lời thật đau lòng, giờ cần thêm chút gì kích thích
Bom bom bi dom bi dum bum bay
Bom bom bi dom bi dum bum bay

You tried to break my heart?
Anh cố làm con tim tan nát?
Oh, that breaks my heart
Ôi, nát tan tâm can
That you thought you ever had it
Rằng anh tưởng anh từng đã đạt
No, you ain't from the start
Không, anh chưa từng khởi đầu
Hey, I'm glad you're back with your bitch
Ê, em mừng anh về lại với cô bé gấu
I mean who would wanna hide this?
Ý em là ai vẫn muốn điều này che dấu?
I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick
Em sẽ không, bao giờ, bao giờ, bao giờ, là người đến sau
I put the sing in single
Em bỏ chữ đơn vào chữ thân
Ain't worried 'bout a ring on my finger
Không còn ngại ngần về ngón tay đeo nhẫn
So you can tell your friend, "shoot your shot" when you see 'em
Vậy anh có thể bảo thân hữu, “nổ banh xác” khi anh gặp bạn
It's OK, he already in my DMs
Tán thành, ảnh đã trong tin nhắn cá nhân

Why men great 'til they gotta be great?
Sao chỉ khi phải, đàn ông mới vĩ đại?
Don't text me, tell it straight to my face
Đừng nhắn tin bảo thẳng vào mặt em điều ấy
Best friend sat me down in the salon chair
Thân hữu ngồi xuống cùng em ghế sa lông
Shampoo press, get you out of my hair
Phun xà phòng, tống biệt anh ra khỏi tóc
Fresh photos with the bomb lighting
Ảnh tươi mới cùng bom tấn rung rinh
New man on the Minnesota Vikings
Tân cầu thủ ở đội Minnesota Vikings
Truth hurts, needed something more exciting
Lời thật đau lòng, giờ cần thêm chút gì kích thích
Bom bom bi dom bi dum bum bay
Bom bom bi dom bi dum bum bay

I'ma hit you back in a minute
Chờ một tí, mình sẽ gọi gọi lại
I don't play tag, bitch, I been it
Đừng gọi đường dài, gái, mình từng trải
We don't fuck with lies, we don't do goodbyes
Chẳng màng dối gian ai, chẳng một lần chia tay
We just keep it pushing like aye yi yi
Ta giữ cho lửa lòng cháy trước bao ái ngại ngại
I'ma hit you back in a minute
Mình sẽ gọi gọi lại, chờ một tí
I don't play tag, bitch, I been it
Đừng gọi đường dài, gái, từng tổn phí
We don't fuck with lies, we don't do goodbyes
Dối gian nhau làm chi, cũng đừng nói biệt li
We just keep it pushing like aye yi yi
Ta giữ động lực thúc đẩy, đừng ái ngại ngại

Why men great 'til they gotta be great?
Don't text me, tell it straight to my face
Best friend sat me down in the salon chair
Shampoo press, get you out of my hair
Fresh photos with the bomb lighting
New man on the Minnesota Vikings
Truth hurts, needed something more exciting
Bom bom bi bom bi dum bum bay

Why men great 'til they gotta be great?
Sao chỉ khi phải, đàn ông mới vĩ đại?
Don't text me, tell it straight to my face
Đừng nhắn tin bảo thẳng vào mặt em điều ấy
Best friend sat me down in the salon chair
Thân hữu ngồi xuống cùng em ghế sa lông
Shampoo press, get you out of my hair
Phun xà phòng, tống biệt anh ra khỏi tóc
Fresh photos with the bomb lighting
Ảnh tươi mới cùng bom tấn rung rinh
New man on the Minnesota Vikings
Tân cầu thủ ở đội Minnesota Vikings
Truth hurts, needed something more exciting
Lời thật đau lòng, giờ cần thêm chút gì kích thích
Bom bom bi dom bi dum bum bay
Bom bom bi dom bi dum bum bay

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Quay lại
Top