1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  THAT'S WHY YOU GO AWAY (Lời Dịch Anh Việt) Michael Learns to Rock

  THAT'S WHY YOU GO AWAY
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Michael Learns to Rock

  Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/172493950576897/

  Baby won't you tell me why
  Nhỏ, em không bảo anh tại sao
  There is sadness in your eyes
  Trong mắt em là nỗi buồn đau
  I don't wanna say goodbye to you
  Anh đâu muốn nói tạm biệt em đâu
  Love is one big illusion I should try to forget
  Tình yêu là bể mộng sầu mà anh cố quên mau
  But there is something left in my head
  Nhưng sao chút gì đó vẫn vấn vương trong đầu

  You're the one who set it up
  Em là người cho tình tạo dựng
  Now you're the one to make it stop
  Giờ em là kẻ khiến cho tình dừng
  I'm the one who's feeling lost right now
  Anh bây giờ lòng đang lạc lỏng chốn nào
  Now you want me to forget
  Vậy mà em muốn anh phải quên mau
  Every little thing you said
  Mọi điều nho nhỏ em từng bảo
  But there is something left in my head
  Nhưng tâm trí anh vẫn chút gì nương náu

  I won't forget the way you're kissing
  Anh không thể quên lối em trao nụ hôn
  The feeling's so strong were lasting for so long
  Tình cảm dâng trào, đi vào vĩnh cửu trường tồn
  But I'm not the man your heart is missing
  Nhưng anh không là kẻ con tim em nhớ nhiều
  That's why you go away I know
  Cớ sao em biền biệt, anh hiểu

  You were never satisfied no matter how I tried
  Chưa bao giờ em vừa lòng dù anh đã làm tất cả
  Now you wanna say goodbye to me
  Giờ em lại nói với anh lời từ giã
  Love is one big illusion I should try to forget
  Tình yêu là một trời ảo mộng anh nên cố tìm quên
  But there is something left in my head
  Nhưng sao chút gì trong lòng vẫn gợn lên

  I won't forget the way you're kissing
  Anh không thể quên lối em trao nụ hôn
  The feeling's so strong were lasting for so long
  Tình cảm dâng trào, đi vào vĩnh cửu trường tồn
  But I'm not the man your heart is missing
  Nhưng anh không là kẻ con tim em nhớ nhiều
  That's why you go away I know
  Cớ sao em biền biệt, anh hiểu

  Sitting here all alone in the middle of nowhere
  Ngồi đây một mình giữa con đường tiến thoái lưỡng nan
  Don't know which way to go
  Chẳng biết lối nào phải sang
  There ain't so much to say now between us
  Còn gì đâu để nói bây giờ giữa hai đứa
  There ain't so much for you
  Còn gì nữa đâu cho người
  There ain't so much for me anymore
  Cũng không còn gì nữa cho ta

  I won't forget the way you're kissing
  Anh không thể quên lối em trao nụ hôn
  The feeling's so strong were lasting for so long
  Tình cảm dâng trào, đi vào vĩnh cửu trường tồn
  But I'm not the man your heart is missing
  Nhưng anh không là kẻ con tim em nhớ nhiều
  That's why you go away I know
  Cớ sao em biền biệt, anh hiểu

  That's why you go away I know
  Cớ sao em ra đi, anh biết

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP