ROSE, ROSE I LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Laine Frankie

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 25/8/2019. — 763 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  ROSE, ROSE I LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Laine Frankie

  ROSE, ROSE I LOVE YOU
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Laine Frankie

  Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/172656693893956/


  Rose, Rose I love you with an aching heart
  Hồng, Hồng anh yêu em bằng con tim nhức nhối
  What is your future, now we have to part?
  Tương lai em sao rồi, giờ mình phải chia phôi?
  Standing on the jetty as the steamer moves away
  Ngồi trên cầu tàu buồn trông con thuyền trôi xa mãi
  Flower of Malaya, I cannot stay
  Cánh Hồng Xứ Mã, anh không thể ở lại

  Make way, oh, make way for my Eastern Rose
  Tránh lối, ôi, tránh lối cho Đóa Hồng Phương Đông
  Men crowd in dozens everywhere she goes
  Bất kỳ nơi nào nàng qua bu đông cả tá đàn ông
  In her rickshaw on the street or in a cabaret
  Trên xe kéo qua phố chợ hay trong tửu quán
  "Please make way for Rose," you can hear them say.
  “Xin tránh lối cho Hồng,” thiên hạ la vang vang

  All my life I shall remember,
  Suốt cuộc đời anh sẽ ghi sẽ nhớ
  Oriental music and you in my arms.
  Đông phương nhạc và em trong vòng tay ngày đó
  Perfumed flowers in your tresses,
  Hoa thơm tho cài trên lọn tóc nhỏ
  Lotus-scented breezes and swaying palms.
  Làn gió ngát hương sen đung đưa cành cọ

  Rose, Rose I love you with your almond eyes.
  Hồng, Hồng thương lắm đôi mắt hình trái hạnh
  Fragrant and slender 'neath tropical skies.
  Thơm ngát, mỏng manh trong trời nhiệt đới thiên thanh
  I must cross the seas again and never see you more.
  Anh phải vượt trùng khơi và không gặp lại em nữa
  Way back to my home on a distant shore.
  Lối về mái nhà xưa trên bãi bờ viễn phương

  All my life I shall remember,
  Suốt cuộc đời anh sẽ ghi sẽ nhớ
  Oriental music and you in my arms.
  Đông phương nhạc và em trong vòng tay ngày đó
  Perfumed flowers in your tresses,
  Hoa thơm tho cài trên lọn tóc nhỏ
  Lotus-scented breezes and swaying palms.
  Làn gió ngát hương sen đung đưa cành cọ

  Rose, Rose I leave you, my ship is in the bay
  Hồng, Hồng anh xa em, xa vịnh tàu anh ra khơi
  Kiss me farewell now, there's nothin' to say
  Thôi hôn anh từ biệt, còn lời chi để nói
  East is East and West is West, our worlds are far apart
  Đông là Đông, Tây là Tây, hai phương trời cách biệt
  I must leave you now but I leave my heart
  Giờ anh phải xa em nhưng anh đã để lại con tim

  Rose, Rose I love you with an aching heart
  Hồng, Hồng anh yêu em bằng con tim nhức nhối
  What is your future, now we have to part?
  Tương lai em sao rồi, giờ mình phải chia phôi?
  Standing on the jetty as the steamer moves away
  Ngồi trên cầu tàu buồn trông con thuyền trôi xa mãi
  Flower of Malaya, I cannot stay
  Cánh Hồng Xứ Mã, anh không thể ở lại

  Rose, Rose I love you, I cannot stay
  Hồng anh thương em nhưng không thể ở lại

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP