PAPA DON'T PREACH (Madonna) Lời Dịch Anh Việt

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 11/2/2019. — 4.573 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  PAPA DON'T PREACH (Madonna) Lời Dịch Anh Việt

  PAPA DON'T PREACH
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Madonna - 1986
  (Song 57)


  Papa I know you're going to be upset
  Ba ơi con biết ba sẽ buồn lòng
  'Cause I was always your little girl
  Vì con luôn là con gái bé bỏng
  But you should know by now
  Nhưng giờ ba nên biết rõ
  I'm not a baby
  Con đâu còn nhỏ

  You always taught me right from wrong
  Ba luôn dạy con phải trái, đúng sai
  I need your help, daddy please be strong
  Con cần ba giúp để trở nên vững chãi
  I may be young at heart
  Có lẽ con non người trẻ dạ
  But I know what I'm saying
  Nhưng con hiểu điều con nói ra

  The one you warned me all about
  Loại người ba răn nhất nhất tránh xa
  The one you said I could do without
  Thứ trai ba dặn không không ở gần
  We're in an awful mess
  Tụi con rối beng muôn phần
  And I don't mean maybe, please
  Con đâu định làm ba phật ý

  Papa don't preach I'm in trouble deep
  Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
  Papa don't preach, I've been losing sleep
  Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
  But I made up my mind, I'm keeping my baby (hm)
  Nhưng con quyết tâm, không bao giờ bỏ bé
  I'm gonna keep my baby (hm)
  Con sẽ mang nặng đẻ đau

  He says that he's going to marry me
  Ảnh hứa trước sau gì ảnh sẽ lấy con
  We can raise a little family
  Hai đứa lập một gia đình son
  Maybe we'll be all right
  Có lẽ hai con sẽ yên bình
  It's a sacrifice
  Ôi một sự hy sinh

  But my friends keep telling me to give it up
  Nhưng chúng bạn cứ can con nên từ bỏ
  Saying I'm too young, I ought to live it up
  Vì con quá nhỏ, nhưng con sẽ sống đâu ra đó
  What I need right now is some good advice, please
  Điều con cần giờ: xin ba khuyên nhủ dặn dò

  Papa don't preach I'm in trouble deep
  Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
  Papa don't preach, I've been losing sleep
  Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
  But I made up my mind, I'm keeping my baby (hm)
  Nhưng con quyết tâm, không bao giờ bỏ bé
  I'm gonna keep my baby (ooh ooh)
  Con sẽ mang nặng đẻ đau

  Daddy, daddy if you could only see
  Ba ơi ba à, giá ba có thể thấy
  Just how good he's been treating me
  Ôi tốt biết bao cách anh đối đãi
  You'd give it some blessing right now
  Ba sẽ mở lòng bao dung quảng đại
  'Cause we are in love
  Tại tụi con phải lòng nhau
  We are in love (in love), so please (so)
  Hai đứa thương nhau, con lạy ba

  Papa don't preach I'm in trouble deep
  Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
  Papa don't preach, I've been losing sleep
  Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
  But I made up my mind, I'm keeping my baby (hm)
  Nhưng con quyết tâm, không bao giờ bỏ bé
  I'm gonna keep my baby (ooh ooh)
  Con sẽ mang nặng đẻ đau

  Papa don't preach I'm in trouble deep
  Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
  Papa don't preach, I've been losing sleep
  Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
  Papa don't preach I'm in trouble deep
  Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
  Papa don't preach, I've been losing sleep
  Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
  Papa don't preach (Oh, I'm gonna keep my baby)
  Ba đừng thuyết giáo, không bao giờ bỏ bé
  Papa don't preach (Ooh)
  Ba thôi giảng đạo,
  Papa don't preach (Don't you stop loving me daddy)
  Ba đừng thuyết giáo, (Lẽ nào ba chẳng còn thương con nữa)
  Papa don't preach (I know I'm keeping my baby)
  Ba thôi giảng đạo, (Con hiểu con sẽ mang nặng đẻ đau)

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - PAPA DON'T PREACH Diễn đàn Date
DON'T WORRY BE HAPPY! Nhật ký KSV 23/7/2017
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP