OUR SONG (Lời Dịch Anh Việt) Taylor Swift

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.044
OUR SONG
Taylor Swift


I was riding shotgun with my hair undone
Ngồi sát tay lái lụa với mái tóc dài buông xõa
In the front seat of his car
Ghế trước xe chàng bay trong gió
He's got a one-hand feel on the steering wheel
Chàng hững hờ gác nhẹ một tay trên bánh lái
The other on my heart
Trên tim em, tay còn lại
I look around, turn the radio down
Em nhìn quẩn quanh rồi vặn nhỏ chiếc đài
He says, "Baby, is something wrong?"
Chàng hỏi, “Có chuyện gì sai?”
I say, "Nothing, I was just thinking
Em nói, “Không chi, em chỉ đang nghĩ hoài,
How we don't have a song."
Sao hai đứa mình không có một bài.”
And he says
Chàng giải bày

Our song is the slamming screen door
Bài hát mình là cửa ngăn đóng sầm
Sneakin' out late, tapping on your window
Lẻn ra tối muộn, cửa sổ nhà em gõ ầm
When we're on the phone and you talk real slow
Khi mình gọi nhau, em chuyện trò thật chậm
'Cause it's late and your mama don't know
Vì đêm đã khuya và má em nào có biết
Our song is the way you laugh
Bài ca mình là lối em cười ngã nghiêng
The first date: "Man, I didn't kiss her, and I should have"
Buổi hẹn đầu: “Uổng, ta chẳng hôn nàng, lẽ ra ta phải.”
And when I got home 'fore I said amen
Và khi tới nhà, ta phải quỳ phải lạy
Asking God if he could play it again
Hỏi Chúa liệu Người thương tình chơi lại khúc ca

I was walking up the front porch steps
Em lê bước lên bậc thềm mái hiên trước ngỏ
After everything that day
Sau tất cả chuyện tình ngày đó
Had gone all wrong and been trampled on
Đã sai đã lạc, chà đạp và giẫm nát
And lost and thrown away
Dứt bỏ vô tâm và lầm lạc
Got to the hallway, well on my way
Gót son nhẹ bước dọc hành lang lối về
To my lovin' bed
Nơi chiếc gi.ường thương ghê
I almost didn't notice all the roses
Hầu như chẳng để ý những cánh hồng nằm kề
And the note that said:
Và dòng nhắn thương đề:

Our song is the slamming screen door
Bài hát mình là cửa ngăn đóng sầm
Sneakin' out late, tapping on your window
Lẻn ra tối muộn, cửa sổ nhà em gõ ầm
When we're on the phone and you talk real slow
Khi mình gọi nhau, em chuyện trò thật chậm
'Cause it's late and your mama don't know
Vì đêm đã khuya và má em nào có biết
Our song is the way you laugh
Bài ca mình là lối em cười ngã nghiêng
The first date: "Man, I didn't kiss her, and I should have"
Buổi hẹn đầu: “Uổng, ta chẳng hôn nàng, lẽ ra ta phải.”
And when I got home 'fore I said amen
Và khi tới nhà, ta phải quỳ phải lạy
Asking God if he could play it again
Hỏi Chúa liệu Người thương tình chơi lại khúc ca

I've heard every album, listened to the radio
Chờ xem mọi tuyển tập nhạc, lắng nghe phát trên đài
Waited for something to come along
Chờ dài cổ chút gì tình cờ trở lại
That was as good as our song
Hay như bài hát hai đứa mình

Our song is the slamming screen door
Bài hát mình là cửa ngăn đóng sầm
Sneakin' out late, tapping on his window
Lẻn ra tối muộn, cửa sổ nhà ảnh gõ ầm
When we're on the phone and he talks real slow
Khi mình gọi nhau, ảnh chuyện trò thật chậm
'Cause it's late and your mama don't know
Vì đêm đã khuya và má chàng nào có biết
Our song is the way he laugh
Bài ca mình là lối chàng cười ngã nghiêng
The first date: "Man, I didn't kiss him, and I should have"
Buổi hẹn đầu: “Uổng, em chẳng hôn chàng, lẽ ra em phải.”
And when I got home 'fore I said amen
Và khi tới nhà, em phải quỳ phải lạy
Asking God if he could play it again
Hỏi Chúa liệu Người thương tình chơi lại khúc ca
Play it again
Bài ca hai đứa

I was riding shotgun with my hair undone
Ngồi sát tay lái lụa với mái tóc dài buông xõa
In the front seat of his car
Ghế trước xe chàng bay trong gió
I grabbed a pen and an old napkin
Vớ chiếc bút và tấm khăn cũ ỉn
And I wrote down our song
Chép lại bài ca hai đứa mình

(Riding shotgun = sitting next to the driver in a car)

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top