LOVER (Lời Dịch Anh Việt) Taylor Swift

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.282
LOVER
Taylor Swift

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/173574237135535/


We could leave the Christmas lights up 'til January
Mình có thể để đèn Giáng Sinh tận đến tháng Giêng
This is our place, we make the rules
Đây là chốn tư, mình có lệ riêng
And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear
Và có một màn sương lòa mắt, một lối đi bí ẩn che mờ anh thương
Have I known you twenty seconds or twenty years?
Em chỉ biết anh 20 giây hay đã 20 năm trường?

Can I go where you go?
Cho em theo dù anh đi đâu?
Can we always be this close forever and ever?
Mình sẽ luôn thật gần nhau từ đây và mãi về sau?
And ah, take me out and take me home
Và dẫn em theo cùng và đưa em về nhà
You're my, my, my, my
Anh mãi mãi mãi là
Lover
Tình nhân

We could let our friends crash in the living room
Ta có thể để phòng khách tràn ngập bạn bè tứ phương
This is our place, we make the call
Đây là chốn riêng, ta có tư hướng
And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you
Và em thường ngờ ngợ rằng ai mà gặp anh đều để ý thương
I've loved you three summers now, honey, but I want 'em all
Em yêu anh giờ đã ba mùa hạ, cưng à, nhưng em muốn tất cả

Can I go where you go?
Cho em theo dù anh đi đâu?
Can we always be this close forever and ever?
Mình sẽ luôn thật gần nhau từ đây và mãi về sau?
And ah, take me out and take me home
Và dẫn em theo cùng và đưa em về nhà
You're my, my, my, my
Anh mãi mãi mãi là
Lover
Tình nhân

Ladies and gentlemen, will you please stand?
Quý ông, quý bà , xin hãy vui lòng đứng dậy?
With every guitar string scar on my hand
Với từng dây đàn hằn dấu trên ngón tay
I take this magnetic force of a man to be my
Phải cần sức hấp dẫn của một người để trở thành
Lover
Tình nhân

My heart's been borrowed and yours has been blue
Khi tim em có ai vai mượn thì lòng anh cũng buồn
All's well that ends well to end up with you
‘Tiền hung hậu cát’ kết thúc có hậu với anh luôn
Swear to be over-dramatic and true to my
Thề không gian dối, thề chân thật với người
Lover
Của em

And you'll save all your dirtiest jokes for me
Và anh dành trọn cho em chuyện cười đệ nhất mặn
And at every table, I'll save you a seat
Và tại mỗi bàn, chổ anh em dành sẵn
Lover
Tình nhân

Can I go where you go?
Cho em theo dù anh đi đâu?
Can we always be this close forever and ever?
Mình sẽ luôn thật gần nhau từ đây và mãi về sau?
And ah, take me out and take me home
Và dẫn em theo cùng và đưa em về nhà
You're my, my, my, my
Anh mãi mãi mãi mãi
Oh, you're my, my, my, my
Ôi, anh mãi mãi mãi mãi
Darling, you're my, my, my, my
Anh yêu, anh mãi mãi mãi mãi
Lover
Người tình

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom