NEW RULES (Lời Dịch Anh Việt) Dua Lipa

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
NEW RULESDua Lipa

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/149793582846934/


Talkin' in my sleep at night, makin' myself crazy

Nhủ thầm trong giấc ngủ về đêm, khiến mình bấn loạn
Out of my mind, out of my mind
Phải xa mặt, phải cách lòng
Wrote it down and read it out, hopin' it would save me
Tay ghi xuống, miệng đọc lên, mong sao cứu được tấm thân
Too many times, too many times
Biết bao nhiêu lượt, đã bao nhiêu lần
My love, he makes me feel like nobody else, nobody else
Tình ơi, người làm ta cảm chẳng còn ai khác, một cõi hư không
But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself
Nhưng tình hỡi, người chẳng yêu ta, nên ta cứ bảo dạ, ta cứ dặn lòng

One: Don't pick up the phone
Một: Không nhấc nghe điện thoại
You know he's only callin' 'cause he's drunk and alone
Chị biết ảnh chỉ gọi vì hoặc say hay trơ trọi
Two: Don't let him in
Hai: Đừng để vào trong
You'll have to kick him out again
Chị lại sẽ phải đá ảnh ra ngoài
Three: Don't be his friend
Ba: Chớ hề kết bạn
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
Chọ rõ chị sẽ cùng ảnh tỉnh giấc trên gi.ường vào buổi sáng
And if you're under him, you ain't gettin' over him
Và lỡ chị nằm chiếu dưới, khó lòng cho chị vói chiếu trên

I got new rules, I count 'em
Em thiết tình luật, rồi đếm lượt
I got new rules, I count 'em
Em lập luật tình, rồi đếm lần
I got new rules, I count 'em
Em tân lập pháp, đếm lần lượt

I keep pushin' forwards, but he keeps pullin' me backwards
Em cứ cố đẩy ảnh ra trước, nhưng ảnh lại kéo em về sau
Nowhere to turn, no way, nowhere to turn, no
Không chốn để nương, bít lối, chẳng nơi để náo
Now I'm standin' back from it, I finally see the pattern
Giờ em trụ vững qua bão tình, cuối cùng cũng nhìn ra chân tướng
I never learn, (I never learn)
Trước đâu biết được, giờ cũng chẳng lường
But my love (my love), he doesn't love me
Nhưng tình yêu của em, ảnh nào có thương
So I tell myself, I tell myself
Nên em cứ bảo dạ, em cứ dặn lòng
I do, I do, I do
Em nhất, em quyết, em không

One: Don't pick up the phone
Một: Không nhấc nghe điện thoại
You know he's only callin' 'cause he's drunk and alone
Chị biết ảnh chỉ gọi vì hoặc say hay trơ trọi
Two: Don't let him in
Hai: Đừng để vào trong
You'll have to kick him out again
Chị lại sẽ phải đá ảnh ra ngoài
Three: Don't be his friend
Ba: Chớ hề kết bạn
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
Chị rõ chị sẽ cùng ảnh tỉnh giấc trên gi.ường vào buổi sáng
And if you're under him, you ain't gettin' over him
Và lỡ chị nằm chiếu dưới, khó lòng cho chị vói chiếu trên

I got new rules, I count 'em
Em thiết tình luật, rồi đếm lượt
I got new rules, I count 'em
Em lập luật tình, rồi đếm lần
I got new rules, I count 'em
Em tân lập pháp, đếm lần lượt

Practice makes perfect
Nước chảy đá cũng mòn
I'm still tryna learn it by heart
Vẫn cố thuộc lòng châm ngôn
Eat, sleep, and breathe it
Ăn, ngủ, thở ráng ngốn
Rehearse and repeat it, 'cause I
Tổng diễn, dồn đi dồn lại, cũng do

I got new rules, I count 'em
Em thiết tình luật, rồi đếm lượt
I got new rules, I count 'em
Em lập luật tình, rồi đếm lần
(Whoa-ooh, whoa-ooh, whoa)
I gotta tell them to myself
Phải thuộc lòng cho chính bản thân
I got new rules, I count 'em
Em lập luật tình, lần lượt đếm
(Baby, you know I count 'em)
Cưng ơi, em đếm lượt đếm lần
I gotta tell them to myself
Phải thuộc lòng cho chính bản thân

Don't let him in, don't let him in
Đừng để ảnh vào, đừng để ảnh vào
Don't, don't, don't, don't
Don't be his friend, don't be his friend
Chớ hề kết bạn, chớ hề kết bạn
You're gettin' over him
Chị sẽ ngồi chiếu trên

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top