dua lipa

  1. LEQUOCAN

    BREAK MY HEART (Lời Dịch Anh Việt) Dua Lipa

    BREAK MY HEART Dua Lipa I've always been the one to say the first goodbye Em đã luôn là người nói lời chia tay trước nhất Had to love and lose a hundred million times Đã phải yêu và mất đến cả trăm triêu lần Had to get it wrong to know just what I like Để biết điều mình thích phải dấn thân...
  2. LEQUOCAN

    NEW RULES (Lời Dịch Anh Việt) Dua Lipa

    NEW RULES Dua Lipa Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/149793582846934/ Talkin' in my sleep at night, makin' myself crazy Nhủ thầm trong giấc ngủ về đêm, khiến mình bấn loạn Out of my mind, out of my mind Phải xa mặt, phải cách lòng Wrote it down and read it out...
Top