LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
MAMA'S SONG
Carrie Underwood


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/240821420410816/

Mama you taught me to do the right things
Má đã dạy con nên làm điều hay lẽ phải
So now you have to let your baby fly
Vậy giờ má phải để cục cưng của má bay
You've given me everything that I will need
Má trao con tất cả những gì tương lai con cần tới
To make it through this crazy thing called life
Để con vượt qua cái rồ dại được gọi là đời

And I know you watch me grow up
Và con biết mẹ trông con khôn lớn
And only want what's best for me
Và muốn cho con điều tốt nhất trên đời
And I think I found the answer
Và con nghĩ con tìm được câu trả lời
To your prayers
Cho lời mẹ cầu trời

And he is good, so good
Và ảnh rất tốt, rất lành
He treats your little girl like a real man should
Lo cho gái nhỏ của mẹ đáng mặt một nam nhân
He is good, so good, he makes promises he keeps
Ảnh rất chân, rất thật; ảnh hứa và không bao giờ thất
No he's never gonna leave
Không, ảnh không bao giờ phản bội
So don't you worry about me
Vậy mẹ thôi để tâm tư rối bời
Don't you worry about me
Đừng lo cho con nữa mẹ ơi

Mama there's no way you'll ever lose me
U ơi, chẳng có phương nào u mất con vĩnh viễn
And giving me away is not goodbye
Và gả con cho người ta đâu là giã biệt
As you watch me walk down to my future,
Khi u trông con cất bước vào tương lai
I hope tears of joy are in your eyes
Con mong giọt lệ mừng trong mắt u đọng lại

'Cause he is good, so good
Vì ảnh rất tốt, rất lành
And he treats your little girl like a real man should
Và lo cho gái nhỏ của u đáng mặt một nam nhân
He is good, so good, he makes promises he keeps
Ảnh rất chân, rất thật; ảnh hứa và không bao giờ thất
No he's never gonna leave
Không, ảnh không bao giờ phản bội
So don't you worry about me
Vậy u thôi để tâm tư rối bời
Don't you worry about me
Đừng lo cho con nữa u ơi

And when I watch my baby grow up
Và khi trông bé của con khôn lớn
I'll only want what's best for her
Con chỉ mong cho bé điều tốt nhất trên đời
And I hope she'll find the answer to my prayers
Và hy vọng bé có câu trả lời cho lời con cầu trời
And that she'll say
Và rằng bé sẽ nói

'Cause he is good, so good
Vì ảnh rất tốt, rất lành
And he treats your little girl like a real man should
Và lo cho gái nhỏ của má đáng mặt một nam nhân
He is good, so good, he makes promises he keeps
Ảnh rất chân, rất thật; ảnh hứa và không bao giờ thất
No he's never gonna leave
Không, ảnh không bao giờ phản bội
So don't you worry about me
Vậy má thôi để tâm tư rối bời
Don't you worry about me
Đừng lo cho con nữa má ơi

Mama don't you worry about me
Má ơi, má đừng lo cho con quá
Don't you worry about me
Đừng lo cho con nữa má nha

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top