1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  LETTER TO ME (Lời Dịch Anh Việt) Brad Paisley/Grammy Award

  LETTER TO ME
  The Grammy Award for Best Male Country Vocal Performance
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Brad Paisley (Giải Grammy Cho Trình Diễn Giọng Đồng Quê Nam Xuất Sắc Nhất)


  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/240324160460542/

  If I could write a letter to me
  Nếu có thể viết một lá thư cho tôi
  And send it back in time to myself at 17
  & gửi ngược tới cho mình vào thời 17 tuổi
  First I'd prove it's me by saying,
  Đầu tiên chứng tỏ ta đây bằng cách nói,
  "Look under your bed:
  “Nhìn xuống dưới giường:
  There's a Skoal can and a Playboy
  Có thuốc lá Skoal & cuốn Playboy
  No one else would know you hid."
  Nơi cậu cất giấu, biết chỉ có trời.”

  And then I'd say, "I know it's tough
  & rồi lại phán, “Tôi biết thật gian nan
  When you break up after seven months.
  Khi tình cậu dỡ dang chỉ sau bảy tháng
  And yeah I know you really liked her
  & ừ tôi hiểu cậu thật sự thích nàng
  and it just don't seem fair,
  & dường như trời thiếu công bằng,
  But all I can say is pain like that is fast and it's rare."
  Nhưng cạn lời mà bàn, nỗi đau như thế qua nhanh, hiếm gặp

  And oh you've got so much going for you going right
  & ôi cậu nặng gánh biết bao cho mình để biết trước biết sau
  But I know at 17 it's hard to see past Friday night
  Nhưng tôi biết tuổi 17 thấy khó để nhìn tối thứ 6 trôi mau
  She wasn't right for you
  Nàng không phải cho cậu
  And still you feel like there's a knife
  & cậu vẫn cảm thấy như có một con dao
  Sticking out of your back
  Đả thương cậu từ phía sau
  And you're wondering if you'll survive
  & cậu tự hỏi liệu mình sẽ tồn tại
  But you'll make it through this and you'll see
  Nhưng cậu sẽ qua ải này và cậu sẽ thấy
  You're still around to write this letter to me
  Vẫn quẩn quanh chốn đây, viết cho tôi thư này

  "At the stop sign at Tomlinson and Eighth
  ‘Tại bảng dừng ngay đường Tomlinson & Ngõ Tám vắng
  Always stop completely, don't just tap your brakes.
  Luôn phải dừng hẳn, đừng vội nhanh đạp thắng
  And when you get a date with Bridgett make sure the tank is full.
  & khi cậu hẹn hò với nàng Bridgett phải chắc đổ bình đầy xăng
  On second thought forget it. That one turns out kinda cool.
  Suy đi nghĩ lại, bỏ nó đi; điều đó phần nào hóa ra đã lắm.”

  Each and every time you have a fight
  Mỗi & mọi lần cậu có tranh cãi
  Just assume you're wrong and dad is right.
  Cứ cho là cậu trái và bố luôn phải
  And you should really thank Mrs. Brinkman:
  & cậu nên thật lòng tạ ơn Brinkman, cô giáo già
  She spends so much extra time.
  Cô trải biết bao giờ ngoại khóa.
  It's like she sees the diamond underneath,
  Như thể cô thấy kim cương thô ẩn dưới,
  And she's polishing you 'til you shine."
  & cô đánh bóng cho cậu mãi khi sáng ngời

  And oh you've got so much going for you going right
  & ôi cậu nặng gánh biết bao cho mình để biết phải biết trái
  But I know at 17 it's hard to see past Friday night
  Nhưng tôi biết nhìn tối thứ 6 trôi mau khó cho tuổi mười bảy
  Tonight's the bonfire rally
  Lửa trại hội diễn ra tối nay
  But you're staying home instead
  Nhưng cậu ở nhà tối nay, uổng thay
  Because if you fail Algebra
  Vì nếu cậu rớt môn Đại Số
  Mom and dad'll kill you dead
  Mẹ và bố sẽ giết cậu chết
  But trust me you'll squeak by and get a C
  Nhưng tin mình cậu sẽ đậu hết & tậu điểm Xê
  And you're still around to write this letter to me
  & thảo thư cho mình khi cậu đâu đó cõi đi về

  "You've got so much up ahead
  “Cậu có bao điều ở trước mắt
  You'll make new friends
  Bạn mới cậu sẽ gặp
  You should see your kids and wife
  Có lẽ cậu sẽ có con & có vợ
  And I'd end by saying have no fear
  & tôi kết thơ, nhắc nhở: có gì mà sợ
  These are nowhere near the best years of your life
  Không đâu sánh bằng tháng năm đẹp nhất của cuộc đời

  I guess I'll see you in the mirror
  Tôi đoán sẽ thấy cậu trong gương soi
  When you're a grown man
  Khi cậu là đàn ông sành sỏi
  P.S. Go hug Aunt Rita every chance you can."
  Tái bút: ôm Dì Rita một cái mỗi khi cậu có cơ hội.”

  And oh you've got so much going for you going right
  & ôi cậu nặng gánh biết bao cho mình để biết phải biết trái
  But I know at 17 it's hard to see past Friday night
  Nhưng tôi biết nhìn tối thứ 6 trôi mau khó cho tuổi mười bảy
  I wish you'd study Spanish
  Ước học tiếng Tây Ban Nha ngày ấy
  I wish you'd take a typing class
  Phải chi theo lớp học đánh máy
  I wish you wouldn't worry, let it be
  Mong cậu không áy náy, cứ vui say
  I'd say have a little faith and you'll see
  Nói mãi: có chút niềm tin cậu sẽ thấy

  If I could write a letter to me
  Nếu có thể viết cho tôi thư một lá
  To me
  Riêng ta

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP