LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
IF ONLY
Rod Stewart


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/223274018832223/

If only I'd have listened to all of my closest friends
Giá mà ta đã lắng nghe tất cả thân hữu, bè bạn
and knew that it was over and the party had to end
và biết chuyện đã qua và cuộc vui nào cũng có lúc tàn
If only I'd have noticed the sadness in her eyes,
Phải chi ta đã lưu ý nỗi buồn trong đôi mắt nàng
she'd still be in my arms tonight,
thì tối nay nàng vẫn ở trong vòng tay ta
if only
tiếc quá

If only I'd have realized the unimportance of being cool
Phải chi đã nhận ra ta không có quyền lãnh cảm vô hồn
to give a kiss and maybe just say "Darlin' I love you"
khi trao nụ hôn và có lẽ chỉ tỏ, ‘Anh yêu em, Bé thương”
If only I'd said I'm sorry I'd have been a much better man
Ước gì chỉ nói anh tiếc đã không là một người tốt hơn
she'd still be in my arms tonight,
thì nàng vẫn ở trong vòng tay đêm nay
if only
tiếc hoài

There's an emptiness that fills my heart now that she's not here
Có một khoảng trống vắng đầy lòng vì giờ nàng không còn đây
I loved her more than my own life something I've always feared,
Ta thương nàng hơn chính mạng sống, chút gì ta luôn sợ hãi
if only
tiếc thay

If only I'd come home at night instead of stayin' out for one more drink
Giá mà đã về nhà hàng đêm thay vì lê la bên ngoài nhậu thêm một ly
If only I'd been unconcerned what the other guys may think
Phải chi ta đã không bận tâm để ý những gì mấy gã kia nghĩ
If only I'd a held her tight but I guess it's too late now
Ước gì đã ôm nàng thật chặt, nhung giờ chừng quá muộn màng
Oh how blind could one man be,
Ôi sao đàn ông cứ luôn mù quáng
if only
tiếc than

Whoa oh but I will not be sad after all the fun we've had
Quá uổng, nhưng anh không buồn, sau trọn niềm vui mình chung hưởng
You live some and you learn some,
Thức khuya mới biết đêm trường
if only
tiếc thương

If only I could convince her the importance of one more chance
Giá mà đã thuyết phục nàng thật hệ trọng có thêm một cơ hội
If only God would allow me one more celestial dance
Ước gì Chúa cho con thêm một vũ điệu dâng đất tế trời
If only I had the nerve to call her up and tell her how I feel
Phải chi thần kinh đủ vững gọi cho nàng để bảo điều ta cảm thấy
she'd still be in my arms tonight,
thì nàng vẫn ở trong vòng tay đêm nay
if only
không may

But it's only love and love ain't real it's only a four letter word
Nhưng chính chữ yêu, vỏn vẹn chỉ bốn mẫu tự, dẫu là trừu tượng
We spend half our lives chasing after it how wonderf 'lly absurd,
Nhưng ta trải nửa cuộc đời rượt đuổi, sao ngốc nghếch đến lạ thường
if only
tiếc thương

Whoa oh but I will not be sad after all the fun we've had
Quá uổng, nhưng anh không buồn, sau trọn niềm vui mình chung hưởng
You live some and you learn some,
Thức khuya mới biết đêm trường
Whoa but I will not be sad after all the fun that we had
Ôi, nhưng anh không sầu sau trọn niềm vui mình gửi trao
You live some and you learn some, you learn some
Sồng lâu mới hiểu tình người nông sâu
If only
Ước ao

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

You live some and you learn some = (informal) used to say that one has learned something from an experience that is surprising and usually unpleasant

Ex: I thought I could trust him, but I couldn't. Oh well, you live and (you) learn.
 
Quay lại
Top