rod stewart

 1. LEQUOCAN

  HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN Rod Stewart https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/231852571307701/ Someone told me long ago Ai đó bảo anh lâu lắm rồi There's a calm before the storm, Trời bình lặng trước khi bão nổi I know; Nghe nói; It's been comin' for some time. Lúc nào đó bão đã...
 2. LEQUOCAN

  I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT Rod Stewart https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/231611711331787/ I can tell by your eyes that you've probably been cryin' forever Qua đôi mắt em anh dám bảo rằng có lẽ em mãi mãi lệ sầu rơi And the stars in the sky don't mean nothin' to you, they're...
 3. LEQUOCAN

  IF ONLY (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  IF ONLY Rod Stewart https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/223274018832223/ If only I'd have listened to all of my closest friends Giá mà ta đã lắng nghe tất cả thân hữu, bè bạn and knew that it was over and the party had to end và biết chuyện đã qua và cuộc vui nào cũng có lúc tàn If...
 4. LEQUOCAN

  YOU'RE IN MY HEART (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  YOU'RE IN MY HEART (The Final Acclaim) Rod Stewart Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/206499657176326/ I didn't know what day it was Anh không biết hôm đó là thứ mấy when you walked into the room Khi em bước vào căn phòng ấy I said hello unnoticed Anh nói lời chào, mà...
 5. LEQUOCAN

  IF LOVING YOU IS WRONG, I DON'T WANT TO BE RIGHT (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  IF LOVING YOU IS WRONG, I DON'T WANT TO BE RIGHT Rod Stewart https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/282262689600022/ If loving you is wrong I don't wanna be right Nếu yêu em là sai, anh chẳng bao giờ muốn phải If being right means being without you Nếu là phải có nghĩa vắng bóng...
Top