GENIE IN A BOTTLE (Lời Dịch Anh Việt) Christina Aguilera

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.139
GENIE IN A BOTTLE
Christina Aguilera

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/255395132286778/


"Genie in a Bottle" is a teen pop and dance-pop song which incorporates elements from R&B, which lyrically, uses sexual references to talk about the theme of self-respect.

"Genie in a Bottle" là một nhạc khúc teen/dance pop hòa quyện với những yếu tố của R&B, về mặt ca từ, dùng ám chỉ t.ình d.ục để nói về chủ đề tự trọng.


Oh, oh, oh, oh, oh

I feel like I've been locked up tight
Thấy như thể em đã bị nút kín
For a century of lonely nights
Suốt cả thế kỷ của những đêm cô tịch
Waiting for someone to release me
Chờ đợi một người tới giải thoát mình
You're lickin' your lips
Anh đang liếm môi xinh
And blowing kisses my way
Và thổi hôn theo gió lối em thích
But that don't mean I'm gonna give it away
Nhưng đâu có nghĩa là em có ý trao tình
Baby, baby, baby
Cưng ơi, cưng ới, cưng ời

Ooohhh, my body's sayin' let's go
Ooohhh, thân xác em thúc bảo hành động
Ooohhh, but my heart is sayin' no
Ooohhh, nhưng tâm hồn này lại nói không

If you wanna be with me
Nếu anh muốn bên em thật gần
Baby there's a price to pay
Có một giá phải trả đó cưng
I'm a genie in a bottle
Em là yêu nữ trong chiếc lọ thần
You gotta rub me the right way
Anh phải xát mạnh đúng lúc cần

If you wanna be with me
Nếu anh muốn bên em thân mật
I can make your wish come true
Em hóa ước mong anh thành sự thật
You gotta make a big impression
Anh phải tạo một ấn tượng sâu đậm
Gotta like what you do
Cũng nên yêu cái anh làm

I'm a genie in a bottle baby
Em là yêu nữ trong chiếc lọ thần
Gotta rub me the right way honey
Anh phải xát mạnh đúng lúc cần
I'm a genie in a bottle baby
Em là yêu nữ trong chiếc lọ tiên
Come come, come on and let me out
Thôi nào, làm ơn, đến giải thoát em

The music's fading and the lights down low
Tiếng nhạc tàn phai và ánh đèn mờ cháy
Just one more dance and then we're good to go
Chỉ thêm một lần nhảy, rồi ta phải chia tay
Waiting for someone
Vẫn chờ vẫn đợi ai
Who needs me
Người cần mình
Hormones racing at the speed of light
Kích thích tố đua với tốc độ ánh sáng
But that don't mean it's gotta be tonight
Nhưng đâu có nghĩa rằng tối nay đã sẵn sàng

Baby, baby, baby
Cưng ới, cưng ời, cưng ơi

Ooohhh, my body's sayin' let's go
Ooohhh, thân xác em thúc bảo hành động
Ooohhh, but my heart is sayin' no
Ooohhh, nhưng tâm hồn này lại nói không

If you wanna be with me
Nếu anh muốn bên em thật gần
Baby there's a price to pay
Có một giá phải trả đó cưng
I'm a genie in a bottle
Em là yêu nữ trong chiếc lọ thần
You gotta rub me the right way
Anh phải xát mạnh đúng lúc cần

If you wanna be with me
Nếu anh muốn bên em thận mật
I can make your wish come true
Em hóa ước mong anh thành sự thật
Just come and set me free baby
Hãy đến cho em giải thoát, cưng à
And I'll be with you
Và em sẽ bên anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top