1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  GENIE IN A BOTTLE (Lời Dịch Anh Việt) Christina Aguilera

  GENIE IN A BOTTLE
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Christina Aguilera

  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/255395132286778/


  "Genie in a Bottle" is a teen pop and dance-pop song which incorporates elements from R&B, which lyrically, uses sexual references to talk about the theme of self-respect.

  "Genie in a Bottle" là một nhạc khúc teen/dance pop hòa quyện với những yếu tố của R&B, về mặt ca từ, dùng ám chỉ tình dục để nói về chủ đề tự trọng.


  Oh, oh, oh, oh, oh

  I feel like I've been locked up tight
  Thấy như thể em đã bị nút kín
  For a century of lonely nights
  Suốt cả thế kỷ của những đêm cô tịch
  Waiting for someone to release me
  Chờ đợi một người tới giải thoát mình
  You're lickin' your lips
  Anh đang liếm môi xinh
  And blowing kisses my way
  Và thổi hôn theo gió lối em thích
  But that don't mean I'm gonna give it away
  Nhưng đâu có nghĩa là em có ý trao tình
  Baby, baby, baby
  Cưng ơi, cưng ới, cưng ời

  Ooohhh, my body's sayin' let's go
  Ooohhh, thân xác em thúc bảo hành động
  Ooohhh, but my heart is sayin' no
  Ooohhh, nhưng tâm hồn này lại nói không

  If you wanna be with me
  Nếu anh muốn bên em thật gần
  Baby there's a price to pay
  Có một giá phải trả đó cưng
  I'm a genie in a bottle
  Em là yêu nữ trong chiếc lọ thần
  You gotta rub me the right way
  Anh phải xát mạnh đúng lúc cần

  If you wanna be with me
  Nếu anh muốn bên em thân mật
  I can make your wish come true
  Em hóa ước mong anh thành sự thật
  You gotta make a big impression
  Anh phải tạo một ấn tượng sâu đậm
  Gotta like what you do
  Cũng nên yêu cái anh làm

  I'm a genie in a bottle baby
  Em là yêu nữ trong chiếc lọ thần
  Gotta rub me the right way honey
  Anh phải xát mạnh đúng lúc cần
  I'm a genie in a bottle baby
  Em là yêu nữ trong chiếc lọ tiên
  Come come, come on and let me out
  Thôi nào, làm ơn, đến giải thoát em

  The music's fading and the lights down low
  Tiếng nhạc tàn phai và ánh đèn mờ cháy
  Just one more dance and then we're good to go
  Chỉ thêm một lần nhảy, rồi ta phải chia tay
  Waiting for someone
  Vẫn chờ vẫn đợi ai
  Who needs me
  Người cần mình
  Hormones racing at the speed of light
  Kích thích tố đua với tốc độ ánh sáng
  But that don't mean it's gotta be tonight
  Nhưng đâu có nghĩa rằng tối nay đã sẵn sàng

  Baby, baby, baby
  Cưng ới, cưng ời, cưng ơi

  Ooohhh, my body's sayin' let's go
  Ooohhh, thân xác em thúc bảo hành động
  Ooohhh, but my heart is sayin' no
  Ooohhh, nhưng tâm hồn này lại nói không

  If you wanna be with me
  Nếu anh muốn bên em thật gần
  Baby there's a price to pay
  Có một giá phải trả đó cưng
  I'm a genie in a bottle
  Em là yêu nữ trong chiếc lọ thần
  You gotta rub me the right way
  Anh phải xát mạnh đúng lúc cần

  If you wanna be with me
  Nếu anh muốn bên em thận mật
  I can make your wish come true
  Em hóa ước mong anh thành sự thật
  Just come and set me free baby
  Hãy đến cho em giải thoát, cưng à
  And I'll be with you
  Và em sẽ bên anh

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP