CASTLES IN THE SAND (Lời Dịch Anh Việt) Thunder

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 19/3/2020. — 322 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  CASTLES IN THE SAND (Lời Dịch Anh Việt) Thunder

  CASTLES IN THE SAND
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Thunder


  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/256284045531220/

  There must have been a moment, a second, or a time
  Hẳn đã có một khoảnh khắc, một phút giây, hay thời điểm
  When I didn't look up or I missed some kind of sign
  Khi ta chẳng nhìn lên hoặc nhỡ mất vết biểu hiện
  Turned the wrong direction
  Rẽ hướng lầm đường lối lạc
  When she was just an inch away
  Khi nàng chỉ ở cách một gang
  Like a missed connection
  Như mối liên kết nhỡ nhàng
  And my future slipped away
  Và tương lai ta trượt dài sang

  There's been times when I feel like I'm conspired against by fate
  Đã có những lúc khi thấy ta như thể bị ngược đãi cho số phận
  It's almost bad enough to make me hate
  Hầu như đủ hẩm hiu làm cho ta ôm hận

  I'm sick of building castles in the sand
  Ta phát bệnh phải xây lâu đài trên cát
  Waiting for another fake to break my promised land
  Đợi chờ thêm một ngụy tạo để xô miền đất hứa vỡ tan
  I've been looking for the real thing in a lonely one night stand
  Đã đang tìm chút gì có thật trong một đêm cô lẻ tĩnh lặng
  Just building castles in the sand
  Ôi chỉ toàn xây lâu đài trên cát

  Cos it terrifies me, ending up alone
  Vì làm ta kinh hoàng, kết thúc một mình đoản hậu
  And it walks beside me, the ghost of chances gone
  Và sóng bước bên ta, bóng ma của cơ hội tàn mau
  Did I have it, did I let it go,
  Ta giữ nó lại, để nó xa bay?
  Or close the door to fast?
  Hay đóng chặt cửa, cao chạy?
  Is there an answer locked up in my past
  Liệu có lời giải khóa chặt trong dĩ vãng?
  In my past
  Trong quá khứ

  I'm sick of building castles in the sand
  Toàn xây lâu đài trên cát, ta phát ngấy
  Seem like everybody else I know can hold it in their hands
  Dường như bất kỳ ai ta quen đều có thể nắm giữ trong tay
  So will it ever happen or am I doomed to walk this land
  Vậy nó sẽ xảy ra hay ta bị trời đày phải bước trên mặt đất này
  Just building castles in the sand ?
  Ôi chỉ toàn xây lâu đài trên cát

  I've been dying, I've been living alone so long
  Ta đang hấp hối, đã sống đơn côi đăng đẳng dài
  Going over and over the reasons,
  Lẽ đúng lẽ sai cứ lật đi lật lại
  But I can't find a thing that's wrong
  Nhưng không tìm thấy bề trái, mặt phải
  In my mind all the evidence seems to say
  Trong tâm tưởng, mọi bằng chứng dường như lật bài
  I wouldn't even know it if she walked right in today
  Ta sẽ chẳng từng biết liệu nàng đáo bước trở lại hôm nay

  I'm sick of building castles in the sand
  Ta phát bệnh phải xây lâu đài trên cát
  Waiting for another fake to break my promised land
  Đợi chờ thêm một ngụy tạo để xô miền đất hứa vỡ tan
  I've been looking for the real thing in a lonely one night stand
  Đã đang tìm chút gì có thật trong một đêm cô lẻ tĩnh lặng
  Just building castles in the sand
  Ôi chỉ toàn xây lâu đài trên cát

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP