TOP OF THE WORLD (Lời Dịch Anh Việt) The Carpenters

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.225
TOP OF THE WORLD
The Carpenters


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/252311855928439/

Such a feeling's coming over me
Một cảm giác như vậy ùa về vây lấy
There is wonder in most everything I see
Có kỳ quan lộng lẫy trong mọi điều em thấy
Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes
Mây trong trời không làm ánh dương trong mắt che mờ
And I won't be surprised if it's a dream
Và sẽ chẳng bất ngờ nếu đó là giấc mơ

Everything I want the world to be
Tất cả mà em muốn trần gian sẽ là
Is now coming true especially for me
Thì giờ đang thành hiện thực chỉ riêng mình ta
And the reason is clear, it's because you are here
Và lý do đã rõ, chính bởi vì anh ngụ chốn này
You're the nearest thing to heaven that I've seen
Anh là tạo vật gần nhất với thiên đàng em từng thấy

I'm on the top of the world looking down on creation
Em ở đỉnh cao của thế nhân đưa cái nhìn xuống mọi tạo vật
And the only explanation I can find
Và tìm được lời phân minh duy nhất
Is the love that I've found ever since you've been around
Là tình yêu em tìm thấy ngay từ khi anh về quẩn quanh
Your love's put me at the top of the world
Tinh anh đưa em cao lên đỉnh trần gian

Something in the wind has learned my name
Thoảng gì trong gió đã danh nghe tên thấy
And it's telling me that things are not the same
Và bảo em như vầy: không gì như vậy mãi
In the leaves on the trees and the touch of the breeze
Trong tàn lá trên hàng cây và làn gió nhẹ ve vuốt
There's a pleasing sense of happiness for me
Vương một xúc cảm hả lòng đong đầy hạnh phúc

There is only one wish on my mind
Trong tâm tưởng duy nhất một niềm ao ước
When this day is through I hope that I will find
Khi ngày này dừng bước, em hy vọng sẽ thấy được
That tomorrow will be just the same for you and me
Rằng ngày mai cho ta với mình sẽ cũng y như vậy
All I need will be mine if you are here
Tất cả em cần là của em nếu anh ở đây

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top