ANY MAN OF MINE (Lời Dịch Anh Việt) Shania Twain

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.196
ANY MAN OF MINE
Shania Twain


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/267597697733188/

This is what a woman wants
Đây là cái má hồng mong mỏi

Any man of mine better be proud of me
Tự hào về em, anh nào của em cũng nên
Even when I'm ugly, he still better love me
Ngay cả khi em xấu nết, ảnh vẫn thương em trên hết
And I can be late for a date—that's fine
Và em có thể đến trễ cuộc hẹn—tốt chớ
But he'd better be on time
Nhưng ảnh luôn phải tới đúng giờ
Any man of mine'll say it fits just right
Chàng nào của em sẽ nói chao ôi sao vừa vặn
When last year's dress is just a little too tight
Khi chiếc váy năm ngoái năm nay khá chật
And anything I do or say better be okay
Bất cứ gì em làm hay nói đều phải ô kê
When I have a bad hair day
Dẫu hôm nay tóc tai thật tệ

And if I change my mind
Và dù em đổi ý bao nhiêu
A million times
Đến cả triệu lần
I wanna hear him say
Em muốn nghe ảnh khẩn
"Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,” I like it that way!
“Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,” em luôn thích kiểu ấy

Any man of mine better walk the line
Đàn ông của em nên bước ngay hàng thẳng lối
Better show me a teasin', squeezin', pleasin', kinda time
Phải cho em thấy lúc thì trêu người, luồn cúi, lúc dễ nuôi
I need a man who knows how the story goes
Em cần đàn ông kẻ luôn biết chuyện, biết sống
He's gotta be a heartbeatin', fine treatin', breathtakin', earthquakin' kind
Ổng chút gì dễ động lòng, đãi hào phóng, gây xao động, đất lở trời long
Any man of mine
Đó đàn ông của em

Well, any man of mine better disagree
À, tình quân của em nên tỏ ra phật ý
When I say another woman's looking better than me
Khi em ngỏ có một bóng hồng ngon hơn em một tí
And when I cook him dinner and I burn it black
Và khi em nấu cho chàng bữa tối, khét đen lỡ tay
He'd better say, "Mmmm, I like it like that, yeah"
Chàng nên nói, "Mmmm, anh thích ăn cơm cháy”

And if I change my mind
Và dù em đổi ý bao nhiêu
A million times
Đến cả triệu lần
I wanna hear him say
Em muốn nghe ảnh khẩn
"Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,” I like it that way!
“Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,” em luôn thích kiểu ấy

Any man of mine better walk the line
Đàn ông của em nên bước ngay hàng thẳng lối
Better show me a teasin', squeezin', pleasin', kinda time
Phải cho em thấy lúc thì trêu người, luồn cúi, lúc dễ nuôi
I need a man who knows how the story goes
Em cần đàn ông kẻ luôn biết chuyện, biết sống
He's gotta be a heartbeatin', fine treatin', breathtakin', earthquakin' kind
Ổng chút gì dễ động lòng, đãi hào phóng, gây xao động, đất lở trời long
Any man of mine
Đó của em cánh mày râu

Let me hear you say
Để em nghe anh cầu khẩn
"Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,” I like it that way!
“Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,” em luôn thích kiểu ấy

(Any man, any man, any man)
(Phận đàn ông, phận đàn ông, phận đàn ông)

You gotta shimmy shake
Anh phải lắc cái hông
Make the earth quake
Làm cho đất động
Kick, turn, stomp, stomp, then you jump
Đá, xoay, giậm, giậm, rồi anh phóng
Heel to toe, do si do
Gót đến ngón, đô sí đô
'Til your boots want to break
Nhảy đến khi giày anh đứt
'Til your feet and your back ache
Mãi khi chân và lưng anh nhức
Keep it movin' 'til you just can't take anymore
Cứ tiếp tục lắc mãi khi chân mòn gối mỏi
Come on everybody on the floor
Ra sàn nhảy nào mọi người ơi
A-one two, a-three four
Nhịp một hai, ba bốn tới
Hup, two, hup
Hấp, hai, hấp
If you want to be a man of mine, that's right
Nếu chàng muốn là đàn ông của em, ổn thôi
This is what a woman wants
Đây là cái má hồng mong mỏi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Quay lại
Top