Xã hội học:Hành động xã hội

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
-Theo quan điểm của M.Weber, G.Mead, T. Parsons, hành động xã hội là cơ sở của mối quan hệ giữa con người và xã hội, đồng thời là cơ sở nền tảng trong hoạt động của đời sống con người.

Phân biệt giữa hành vi và hành động xã hội.

Định nghĩa hành vi xã hội theo thuyết hành vi :


  • Hành vi con người chỉ là những phản ứng (máy móc – tự nhiên) quan sát được sau các tác nhân kích thích từ môi trường bên ngoài.
  • Mô hình tồn tại của hành vi:Tác nhân (Stimulus) -->Phản ứng (Reaction)
-->Do vậy, thuyết hành vi kết luận: nếu không quan sát được phản ứng thì không thể xác định được hành vi (J.Watson).
Khái niệm hành vi xã hội
  • “Chúng ta có thể giải thích hành vi của con ngýời bằng hành vi của các nhóm xã hội. Hành vi xã hội không thể hiểu đýợc nếu nó xây dựng từ các tác nhân và phản ứng xã hội. Nó cần đýợc phân tích nhý một chỉnh thể linh hoạt” (G. Mead, 1931)
  • Hành vi xã hội được xác lập khi các cá nhân phải cân nhắc, đối chiếu, suy nghĩ trước khi đưa ra một mô hình phản ứng được cho là thích hợp.
Khái niệm hành động xã hội
  • Lý thuyết hành động xã hội ra đời nhằm phản ứng lại với quan điểm của các nhà hành vi khi cố gắng lý giải về hành động của con người.
  • Các nhà xây dựng luận thuyết về hành động xã hội cho rằng dựa trên quan điểm hành vi, chúng ta không thể giải thích được những yếu tố bên trong (những cái mắt thường không thể quan sát được) quy định hành vi của cá nhân, mà chỉ có thể biết đýợc những qua những phản ứng bên ngoài.
Định nghĩa về hành động xã hội
  • Theo M.Weber , hành động xã hội là loại hành vi mà chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nhất định.
    ==>Như vậy, hoạt động xã hội là loại hoạt động có tính đến hành vi và ảnh hưởng đến người khác trong quá trình chủ thể hành động thực hiện hành động định hướng đến người khác.
  • Trong hành động xã hội bao giời cũng có sự tham gia của các yếu tố bên trong chủ thể (ý thức xã hội của con người).Weber gọi đó là ý nghĩa chủ quan & sự đđịnh hýớng có mục đích.Mead gọi đó là tâm thế xã hội của các cá nhân.
Sưu tầm
 

×
Quay lại
Top