[Lyrics] We Are Family - Jordan Pruitt

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Get up everybody and sing

Everyone can see we're together as we walk on by
(And) And we fly just like birds of a feather
I won't tell no lie
All of the people around us they say (they say)
Can they be that close (thats right)
Just let me say for the record

We're giving love as a family does


We are family
I got all my sisters with me
We are family (we are family)
Get up everybody and sing
We are family
I got all my sister with me (i got all my sisters)

We are family (oo yeah)
Get up everybody and sing
(sing sing sing)


Oo yea
We are family

Livin' life if fun and we've just begun
To get our share of this worlds delights

(High) High hopes we have for the future
And our goals in sight
(We) No we don't get depressed
Here's what we call our golden rule
Have faith in you and the things you do
You won't go wrong
This is our family jewel


We are family (hey hey sing it to me)

I got all my sisters with me (sing it to me)
We are family (o I can here you now)
Get up everybody and sing (sing sing sing)
We are family (have faith in you and the things you do)
I got all my sisters with me (sing it to me)
We are family (o yea)
Get up everybody and sing (sing sing sing)

Doo doo doo doo doo doo doo doo doo
We are family
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo

Get up everybody and sing
We are family (hey sing it to me!)
I got all my sisters with me (sing it to me)
We are family (o I can hear you now)
Get up everybody and sing (sing sing sing sing)

We are family
I got all my sister with me (yoo)
We are family (oo yea)
Get up everybody and sing (get up everybody)
We are family (hey sing it to me!)
I got all my sister with me (sing it to me)
We are family
Get up everybody and sing (sing sing sing)
We are family
Thức dậy và hát vang lên nào mọi người

Mọi người có thể nhìn thấy chúng ta cùng nhau khi chúng ta dạo bước
Và chúng ta cất bay một loạt như nhau
Tôi sẽ không nói dối
Tất cả mọi người quay ta, họ nói rằng
Họ có thể trở nên gần gũi hơn không?
Hãy chỉ để tôi nói một chút về thành tích

Chúng ta đang trao nhau tình yêu như một gia đình thường làm

Chúng ta là gia đình
Tôi đã có tất cả những người chị em gái bên mình
Chúng ta là gia đình ( chúng ta là gia đình )
Mọi người thức dậy nào và hát lên đi
Chúng ta là một gia đình
Tôi đã có tất cả những người chị em gái bên mình
( Tôi có tất cả các chị em gái)

Chúng ta là gia đình
Mọi người hãy thức dậy và cùng hát lên nào
( Hát lên, hát lên, hát lên )

U...
Chúng ta là gia đình

Tận hưởng cuộc sống khi có những cuộc vui và chúng ta chỉ mới bắt đầu
Để những sẻ chia của chúng ta trong thế giới này được vui mừng
Những hi vọng to lớn, chúng ta đều có cho tương lai

Và những mục tiêu của ta trong tầm ngắm
Không, chúng ta không nản lòng
Đây là điều mà chúng ta gọi là luật vàng
Hãy giữ vững niềm tin trong bạn và những điều bạn làm
Bạn sẽ không sai lầm
Đây chính là gia đình cao quý của chúng ta

Chúng ta là gia đình ( này, hãy hát vì tôi)
Tôi đã có tất cả những chị em gái của mình bên cạnh ( hãy hát vì tôi)

Chúng ta là gia đình ( tôi có thể nghe bạn bây giờ đấy)
Thức dậy và hát lên nào mọi người
Chúng ta là gia đình ( giữ niềm tin của bạn và những điều bạn làm)
Tôi đã có tất cả chị em gái của mình bên cạnh
Chúng ta là gia đình
Thức dậy và hát lên nào mọi người ( hát lên, hát lên , hát lên)

Doo doo doo doo doo doo doo doo doo
Chúng ta là gia đình

Doo doo doo doo doo doo doo doo doo

Thức dậy và hát lên nào mọi người
Chúng ta là gia đình ( này hãy hát vì tôi )
Tôi đã có tất cả những chị em gái bên mình ( hãy hát vì tôi)
Chúng ta là gia đình ( ồ, tôi có thể nghe thấy bạn lúc này đấy)
Hãy thức dậy và hát lên nào mọi người
Chúng ta là gia đình
Tôi có tất cả các chị em gái bên mình

Chúng ta là gia đình
Thức dậy và hát lên nào mọi người ( thức dậy đi)
Chúng ta là gia đình ( hãy hát lên vì tôi)
Tôi có tất cả các chị em gái bên mình ( hãy hát lên vì tôi)
Chúng ta là gia đình
Thức dậy và hát lên nào mọi người
Chúng ta là gia đình

 
×
Quay lại
Top