[Lyrics] Scooby-Doo Where Are You? - MxPx

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Scooby-Dooby-Doo, Where Are You?
We got some work to do now.
Scooby-Dooby-Doo, Where Are You?
We need some help from you now.

Come on Scooby-Doo, I see you... pretending you got a sliver
But you're not fooling me, cause I can see, the way you shake and shiver.

You know we got a mystery to solve,
So Scooby Doo be ready for your act. [Scooby Doo] Uh-uh Uh-uh
Don't hold back!
And Scooby Doo if you come through
you're going to have yourself a scooby snack!
That's a fact!

Scooby-Dooby-Doo, here Are You.
You're ready and you're willing.
If we can count on you Scooby Doo,
I know you'll catch that villian.

Scooby-Dooby-Doo, mày ở đâu
CHúng ta cần vài thứ để làm việc bây giờ đó
Scooby-Dooby-Doo, mày ở đâu
Chúng ta cần vài thứ từ chỗ mày

Thôi nào Scooby-Dooby-Doo, tao thấy mày rồi........, mày đang giả vờ chứ gì, mày sẽ có 1 con cá con mà
NHưng mày không đc lừa tao, tao có thể thấy, con đường
mày làm náo động


Mày biết chúng ta đã có 1 điều huyền bí để khám phá mà
Vì thế Scooby Doo hãy sẵn sàng cho nhiệm vụ của mày nhé
[Scooby Doo] Uh-uh Uh-uh
Đừng có do dự đấy
Và Scooby Doo nếu mày đi xuyên đươc
Mày sẽ có snack scooby của mày
Đó là sự thật mà


Scooby-Dooby-Doo, mày đây rồi
Mày sắn sàng và mày vui lắm hả
Nếu chúng ta tính cả mày vào
Tao biết mày sẽ bắt lấy Villian

 
×
Top