[Lyrics] Anytime Anywhere - S Club 8

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Doo doo
Doo doo doo doo
Doo doo
Doo doo doo doo

I know
Life sometimes can spin your head around
Don't let

The world get on top of you
Turning you upside down

Better days are coming
Just remember one thing
Wherever you are
Near or far
You know you're never alone

No no, you're not alone


*Repeat:
Anytime, anywhere
You can call on me and I'll be there
Someone you can rely on
Be a shoulder you can cry on
Anytime, anywhere
You can trust me in me
I'm always there

To give you all my loving
Say the word I will come running
Anytime you need me to
I'll be there for you

Doo doo
Doo doo doo doo
Doo doo
Doo doo doo doo


Sometimes
Can't see the light
Though it's shining all around
It's alright
The future is bright
And the walls will come tumbling down

Better days are coming
Better days are coming

Just remember one thing
Wherever you are
Near or far
You know you're never alone

No no no no, baby

[Repeat]

Doo doo

Doo doo doo doo
Doo doo
Doo doo doo doo

**
Anytime, anywhere
Say the word I'll be there
I'll be your light
Be your friend

I'll be there to the end
Anytime, anywhere
Say the word I'll be there
I'll be your light
Be your friend
I'll be there to the end

[Repeat]

[**]

Doo doo
Doo doo doo doo
Doo doo
Doo doo doo doo

Tôi biết rằng
Cuộc sống đôi khi làm đầu óc bạn quay cuồng
Đừng để

Thế giới làm chủ bản thân bạn
Làm đảo lộn con người bạn

Những ngày tươi đẹp đang đến
Hãy nhớ lấy một điều
Rằng dù bạn ở nơi đâu
Gần hay xa
Bạn nên biết rằng bạn không bao giờ cô đơn

Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu

Bạn có thể gọi tôi và tôi sẽ đến
Một người có thể tin tưởng
Sẽ là một bờ vai mà bạn có thể dựa vào để khóc
Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu
Bạn có thể tin ở tôi
Tôi sẽ luôn bên bạn
Dành cho bạn tình yêu thương của tôi
Hãy nói một lời và tôi sẽ đến
Bất cứ lúc nào bạn cần tôi

Tôi sẽ đến với bạn

Doo doo
Doo doo doo doo
Doo doo
Doo doo doo doo

Đôi khi
Không thể nhìn thấy ánh sáng
Mặc dù mặt trời đang chiếu

Đúng rồi
Tương lai sẽ thật tươi sáng
Và mọi sự cản trở sẽ không còn

Những ngày tươi đẹp đang đến
Hãy nhớ lấy một điều
Rằng dù bạn ở nơi đâu
Gần hay xa
Bạn biết rằng bạn không bao giờ cô đơn


Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu
Bạn có thể gọi tôi và tôi sẽ đến
Một người có thể tin tưởng
Sẽ là một bờ vai mà bạn có thể dựa vào để khóc
Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu
Bạn có thể tin ở tôi
Tôi sẽ luôn bên bạn
Dành cho bạn tình yêu thương của tôi

Hãy nói một lời và tôi sẽ đến
Bất cứ lúc nào bạn cần tôi
Tôi sẽ đến với bạn

Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu
Hãy nói một lời tôi sẽ đến
Tôi sẽ là ánh sáng của bạn
Là một người bạn
Tôi sẽ mãi bên bạn


 
×
Top Bottom