[Lyrics] Happy Song - Boney M.

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Happy Song Lyrics
by Boney M

We are down, we are crazy fools everyday at school.
Teachers here, teachers there,
Books and books, they are everywhere.

Come on boys, we need to dance, we have got a good chance.
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more:

Everybody, let's go to the "King",
We can dance there, dance and eat an ice-cream.
Everybody dancing all night long,
Try to do it, sing a happy song.

Music, dancing in the night, we can get so high,
For no reason no long stop, now's the time to go to the top.

It's a sweeter happy song, we'll sing all night long.
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more:
Everybody, let's go to the "King",...

It's time to dance, it's time to sing, sing a happy song, a happy song.
Let's go, let's go boys, come with me and sing, sing a happy song.

Come on boys, we need to dance, we all have got a good, good chance.
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more.
Music sound in the night, we all can get so high,
For no reason no long stop, now's the time to go to the top.

We are down, we are crazy fools everyday at school. ...
Come on boys, we need to dance, we have got a good chance. ...
Everybody, let's go to the "King". ...
Let's go, let's go boys, come with me and sing, sing a happy song.
Everybody, let's go to the "King",... - Everybody -


Chúng ta mệt mỏi,chúng ta phát điên vì những điều ngớ ngẩn mỗi ngày ở trường.
Những giáo viên ở mọi nơi,
Sách và sách, nơi đâu cũng có.

Nào những chàng trai, chúng ta cần khiêu vũ, chúng ta phải
có sự thay đổi tích cực.
Hãy quăng những vấn đề của bạn xuống, hãy vỗ
tay và ta lại hát lên.

Nào mọi người, hãy làm những gì mình muốn
Chúng ta có thể khiêu vũ, khiêu vũ và ăn một
chiếc kem.
Mọi người cùng nhảy suốt đêm thâu
Hãy thử làm thế, hát một bài hát hạnh phúc.

Âm nhạc, khiêu vũ trong đêm, chúng ta có thể bay cao
Chẳng có lý do nào để chúng ta dừng lại, giờ là lúc ta
đi đến đỉnh cao.

Đó là một ca khúc hạnh phúc ngọt ngào hơn, chúng ta sẽ suốt đêm dài.
Hãy quăng những vấn đề của bạn xuống, hãy vỗ
tay và ta lại hát lên.
Nào mọi người, hãy làm những gì mình muốn.

Đây là lúc ta khiêu vũ, lúc ta hát, hát một ca khúc hạnh phúc,
một ca khúc vui tươi.
Tiến lên, tiến lên những chàng trai, lại đây với tôi và hát,
một bài hát hạnh phúc.

Nào những chàng trai, chúng ta cần khiêu vũ, chúng ta phải
có sự thay đổi tích cực.
Hãy quăng những vấn đề của bạn xuống, hãy vỗ
tay và ta lại hát lên.
Âm nhạc vang lên trong đêm, tất cả chúng ta có thể bay cao
Chẳng có lý do nào để chúng ta dừng lại, giờ là lúc ta
đi đến đỉnh cao. 

×
Quay lại
Top