[Lyrics] Why Do You Cry - Thomas Anders

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You know, my girl,
I need you to write my story.
You love to fly
But now you’re by my side.
It’s you I need,
And there is no point in worrying.
Time to decide
Say Hi or Good Bye

Why...

Why do you cry,
Wonderful lady?
Why do you cry
Fighting a fear?
Why do you cry?
Just tell me why?
I’m like a blind

Running behind you.

How many people
Just wanna be friends of mine
How many girls
I’ve known in my life
Why do you cry
Open your mind
Give me your palm, I can't live without you...

Without your love…

I know my girl
I will never breathe without you
It’s you I want
To fire my heart inside
Do it instead
And my heart will always guide you
Time to decide

Say Hi or Good Bye………

Why do you cry,
Wonderful lady?
Why do you cry
Fighting a fear?
Why do you cry?
Just tell me why?
I’m like a blind

Running behind you

How many people
Just wanna be friends of mine
How many girls
I’ve known in my life
Why do you cry
Open your mind
Give me your palm, I can't live without you..

Without your love….
Em có hay, người con gái trong tôi
Tôi cần em viết nên câu chuyện
Em muốn được bay cao
Nhưng giờ đây em bên tôi
Chính em người tôi cần có
Và giờ không còn gì phải âu lo
Khoảnh khắc để quyết định

Nói lời chào hay tạm biệt
Vì sao...

Vì sao em khóc,
Người phụ nữ tuyệt trần
Vì sao em khóc
Đấu tranh với muộn phiền?
Vì sao em khóc?
Chỉ cần nói với tôi vì sao?

Tôi như kẻ mù
Chạy phía sau em

Có bao người
Chỉ muốn trở thành bạn tôi
Có bao nàng
Tôi đã hay trong cuộc đời
Vì sao em khóc
Mở lòng đi em

Trao tôi bàn tay, tôi không thể sống vắng em...
Thiếu vắng tình em...

Tôi biết người con gái trong tôi
Tôi sẽ chẳng thể nào thở khi vắng em
Chính em người tôi cần có
Để cháy lên con tim tôi
Làm điều đó thay tôi
Và con tim tôi sẽ luôn hướng về em

Khoảnh khắc để quyết định
Nói lời chào hay tạm biệt...

Vì sao em khóc,
Người phụ nữ tuyệt trần
Vì sao em khóc
Đấu tranh với muộn phiền?
Vì sao em khóc?
Chỉ cần nói với tôi vì sao?

Tôi như kẻ mù
Chạy phía sau em

Có bao người
Chỉ muốn trở thành bạn tôi
Có bao nàng
Tôi đã hay trong cuộc đời
Vì sao em khóc
Mở lòng đi em

Trao tôi bàn tay, tôi không thể sống vắng em...
Thiếu vắng tình em...

 
×
Top