[Lyrics] Why Cry - Jay Sean

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No No No No No No
No No No No No No
Oo Oohh Ohhh Ohhh

I see a face in the mirror that I just don't like
But I gotta keep tellin' myself that it's alright
Cause now I'm older there's no sense in me crying
'Cause mama said I'm not like you
Used to havin' people say that I talk like him
Fix my pace and my step so I don't walk like him
I don't know what I found inside of me but it's got me over you

(Why cry) Not a single letter or a single call from you
(Why cry) I'm a stronger man now and it's all because of you
(Why cry) 'Cause I can't wait on you no more
I made it here without you
So tell me why should I cry

Mama was the one who taught me how to ride my bike
And she was the one who taught me how to stand and fight
Mama was there for me, mama was my everything
When my first day of school would start (where were you)
And when I first had a broken heart (where were you)
Those were the times I most needed you
But that's what got me through
I am so over you

(Why cry) Not a single letter or a single call from you
(Why cry) I'm a stronger man now and it's all because of you
(Why cry) 'Cause I can't wait on you no more
I made it here without you
So tell me why should I cry

I know it's hard
And we're bound to make mistakes
But if there's anything I learned from you it's not to run away (runaway)
Through all the trials and tribulations in my life (I won't run)
(I will learn)
I won't cry, I won't cry

(Why cry) Not a single letter or a single call from you
(Why cry) I'm a stronger man now and it's all because of you
(Why cry) 'Cause I can't wait on you no more
I made it here without you
So tell me why should I cry [x2]

So tell me why should I cry
So tell me why should I cry
No No No No No No
No No No No No No
Oo Oohh Ohhh Ohhh

Tôi nhìn thấy 1 khuôn mặt trong gương mà tôi không thích
Nhưng tôi cần phải nói với chính mình rằng điều đó ổn thôi
Vì giờ đây tôi đã chính chắn hơn, con khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì
Vì mẹ tôi đã nói rằng tôi không giống như mẹ
Đã từng có người nói rằng tôi ăn nói như cha
Sửa bước chân và cách bước đi để tôi không bước giống như ông ta nữa
Tôi không biết điều gì đã nảy sinh bên trong tôi nhưng nó đã làm cho tôi tôi vượt qua được cha

(Tại sao lại khóc) Không có một lá thư giản đơn hay 1 cuộc gọi đơn thuần từ phía cha
(Tại sao lại khóc) Giờ đây tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và đó là tất cả bởi vì cha đấy
(Tại sao lại khóc) Vì tôi không muốn phải bám víu vào cha nữa
Nơi đây tôi đã làm được dù thiếu vắng bóng cha
Thế nên hãy nói tôi biết rằng tại sao tôi nên khóc

Mẹ tôi là người duy nhất đã dạy cho tôi làm thế nào để lái chiếc xe đạp của tôi
Và bà ấy là người duy nhất đã dạy cho tôi làm thế nào để đứng dậy và quyết tâm
Mẹ mãi luôn bên tôi, mẹ là tất cả
Khi ngày đầu tiên của tôi ở trường bắt đầu (cha nơi nao)
Và khi lần đầu tiên con tim tôi vỡ tan (cha nơi nao)
Đó là những lúc tôi cần cha nhiều lắm
Nhưng điều đó là cái để con vượt qua
Con không bám víu vào cha nữa

(Tại sao lại khóc) Không có một lá thư giản đơn hay 1 cuộc gọi đơn thuần từ phía cha
(Tại sao lại khóc) Giờ đây tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và đó là tất cả bởi vì cha đấy
(Tại sao lại khóc) Vì tôi không muốn phải bám víu vào cha nữa
Nơi đây tôi đã làm được dù thiếu vắng bóng cha
Thế nên hãy nói tôi biết rằng tại sao tôi nên khóc

Tôi biết rằng thật khó
Và cha con mình đều thừa nhận rằng đã phạm phải những sai lầm
Nhưng nếu như có bất cứ điều gì mà tôi đã học được từ cha thì nó vẫn mãi không phai (không phai)
Vượt qua những nổi khổ cực và phiền muộn trong cuộc sống của tôi (tôi sẽ không chạy trốn)
(Tôi sẽ học)
Tôi sẽ không khóc, tôi sẽ không khóc

(Tại sao lại khóc) Không có một lá thư giản đơn hay 1 cuộc gọi đơn thuần từ phía cha
(Tại sao lại khóc) Giờ đây tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và đó là tất cả bởi vì cha đấy
(Tại sao lại khóc) Vì tôi không muốn phải bám víu vào cha nữa
Nơi đây tôi đã làm được dù thiếu vắng bóng cha
Thế nên hãy nói tôi biết rằng tại sao tôi nên khóc

(Tại sao lại khóc) Không có một lá thư giản đơn hay 1 cuộc gọi đơn thuần từ phía cha
(Tại sao lại khóc) Giờ đây tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và đó là tất cả bởi vì cha đấy
(Tại sao lại khóc) Vì tôi không muốn phải bám víu vào cha nữa
Nơi đây tôi đã làm được dù thiếu vắng bóng cha
Thế nên hãy nói tôi biết rằng tại sao tôi nên khóc

Thế nên hãy nói tôi biết rằng tại sao tôi nên khóc
Thế nên hãy nói tôi biết rằng tại sao tôi nên khóc

 
×
Quay lại
Top