[Lyrics] Why can't we be friends - WAR

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

I seen you 'round for a long long time
I really 'membered you when you drink my wine

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

I seen you walkin' down in Chinatown
I called you but you could not look around

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

I bring my money to the welfare line
I see you standing in it every time

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

The color of your skin don't matter to me
As long as we can live in harmony

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

I'd kinda like to be the President
So I can show you how your money's spent

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

Sometimes I don't speak too bright
But yet I know what I'm talking about

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

I know you're working for the CIA
They wouldn't have you in the Mafia

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?

Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Why can't we be friends?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Tôi vẫn nhìn thấy bạn quanh đây từ lâu lắm rồi
Tôi vẫn nhớ lúc bạn uống ly rượu trong tay tôi

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Tôi đã thấy bạn đi bộ ở thị trấn China
Tôi đã gọi bạn nhưng bạn ko nhìn lại

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Tôi mang tiền của tôi đến giao tuyến của niềm hạnh phúc
Tôi luôn thấy bạn ngồi ở đó mọi lúc

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Tôi không bận tâm đến bạn là người sắc tộc nào
Miễn là chúng ta sống trong yên bình

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Tôi trông giống như một Tổng Thống
Vì vậy tôi có thể cho bạn số tiền bạn cần

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Đôi khi những điều tôi nói không quá sáng sủa
Nh ưng tôi thực sự biết tôi nói gì

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?

Tôi biết bạn đang làm việc cho CIA
Mafia ko thể thuê bạn làm việc cho họ

Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn?
Tại sao chúng ta không thể trở thành những ngưòi bạn? 
×
Top Bottom