[Lyrics] How Can We Be Lovers - Michael Bolton

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
How can we be lovers if we can't be friends?
How can we start over when the fighting never ends?
Baby, how can we make love if we can't make amends?
How we can be lovers if we can't be,
can't be friends?

Look at us now, look at us, baby
Still tryin' to work it out
Never get it right
We must be fools, we must be crazy
Whoa, whoa, when there's no
communication
Whao, Whoa, it's a no win situation

How can we be lovers if we can't be friends?
How can we start over when the fighting never ends?
Baby, how can we make love if we can't make amends?
How we can be lovers if we can't be,
can't be friends?

We lie awake, this wall between us
We're just not talking, we got so much to say
Let's break these chains, our love can free us
Whoa, Whoa, ain't it time we started tryin'
Whoa, whoa, gotta stop this love from dying

How can we be lovers if we can't be friends?
How can we start over when the fighting never ends?
Baby, how can we make love if we can't make amends?
How we can be lovers if we can't be,
can't be friends?

Baby, love is tough but we can take it
Baby, times are rough but we can make it
We can work it out

How can we be lovers if we can't be friends?
How can we start over when the fighting never ends?
Baby, how can we make love if we can't make amends?
How we can be lovers if we can't be,
can't be friends?x3(fading)
Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?
Sao ta có thể bắt đầu lại từ đầu khi chiến tranh chẳng bao giờ kết thúc?
Em à, sao ta có thể làm yêu nhau nếu chẳng thể bù đắp lẫn nhau
Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?

Nhìn vào chúng mình lúc này, nhìn đi, em
Vẫn cố để giải quyết mọi chuyện
Chẳng hiểu được đúng
Chúng ta chắc hẳn là những tên ngốc, thật điên rồ
Whoa, khi chẳng nói chuyện được với nhau
Whoa, thật là một tình huống khó xử

Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?
Sao ta có thể bắt đầu lại từ đầu khi chiến tranh chẳng bao giờ kết thúc?
Em à, sao ta có thể làm yêu nhau nếu chẳng thể bù đắp lẫn nhau
Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?

Chúng mình thao thức, bức tường ngăn cản giữa hai ta
Chẳng trò chuyện, dù có rất nhiều chuyện để nói
Hãy phá vỡ xiềng xích này đi, tình yêu của ta có thể khiến cả hai tự do mà
Whoa, phải ngăn thứ tình cảm này tìm đến cái chết

Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?
Sao ta có thể bắt đầu lại từ đầu khi chiến tranh chẳng bao giờ kết thúc?
Em à, sao ta có thể làm yêu nhau nếu chẳng thể bù đắp lẫn nhau
Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?

Em à, tình yêu thật gian khó nhưng ta có thể chấp nhận được
Em à, thời gian tuy có khó khăn nhưng ta có thể vượt qua được
Chúng mình có thể giải quyết được

Sao ta có thể trở thành người yêu nếu chẳng thể là bạn bè?
Sao ta có thể bắt đầu lại từ đầu khi chiến tranh chẳng bao giờ kết thúc?
Em à, sao ta có thể làm yêu nhau nếu chẳng thể bù đắp lẫn nhau
Sao ta có thể t
 

×
Quay lại
Top