[Lyrics] We Can Make It - Code Red

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Roger
I know we can make it, i know we can make it
I've been waiting for a girl like you to come my way
I've been waiting for a girl to shine some light on my days
I've been searching for that someone who could understand me
Someone who's not afraid to laugh or cry and share that with me

Girl
I've been waiting for a boy like you to hold my hand
I've been waiting for a boy like you to give me a chance
And i've been longing for that feeling of being complete
You have shown me just how good love is when two minds meet
I know i know i know

Chorus
Cr: we can make it if we try, we can make it you and i
We can ...
Girl: we can make it if we try
Cr: we can ...
Girl: a love like ours can't be denied
Cr: we can make it if we try, if we believe in you and i
We can ...
Girl: we can make it if we try
Cr: we can ...
Girl: a love like ours can't be denied

Girl
Could you be the kind to love unconditionally?
Lee
Could you be the kind to overlook the faults in me?
Girl & lee
We don't have to last forever just for the rest of our lifetime
If you're feeling what i'm feeling,
Then this is the right time ...

Chorus

Phil
Well i guess that it was worth the waiting
Cos now you see what you mean to me
Girl
Well this time there'll be no hesitating
If i was blind, i'd still see you as mine
Phil & girl
Oh oh ... oh baby yeah
Cos i know ...
Phil
I know that we can make it ... yeah ...

Cr: we can make it if we try, if we believe in you and i
We can ...
Girl: we can make it if we try
Cr: we can ....
Girl: a love like ours can't be denied

Chorus 2x

Roger
And i know we'll make it ...
Girl
Know we'll make it ...
Roger & girl
You and i...
Roger
Anh biết chúng ta có thể làm được, anh biết chúng ta có thể làm được mà
Anh đang chờ đợi một cô gái giống như em xuất hiện trước mặt anh đó
Anh đang chở đợi một cô gái chiếu sáng những tháng ngày của anh
Anh đang kiếm tìm một người có thể thấu hiều được con người anh
Một ngưởi không ngại khóc hay cười và chia sẻ tất cả với anh

Cô gái
Em đang chờ đợi một chàng trai giống như anh đến nắm tay em
Em đang chờ đợi một chàng trai giống như anh cho em cơ hội
Và em luôn mong mỏi cảm xúc trọn vẹn ấy
Anh đã chỉ cho em thấy tình yêu tuyệt diệu thế nào khi hai tâm hồn gặp gỡ nhau
Em biết em biết em biết
Cr: Chúng ta có thể làm được nếu cố gắng, chúng ta có thể làm được, anh và em
Cô gái:Chúng ta có thể làm được nếu cố gắng
Cr: Chúng ta có thể
Cô gái: Tình yêu của chúng ta không thể bị chối bỏ
Cr: Chúng ta có thể làm được nếu cố gắng, nếu chúng ta tin vào anh và em. Chúng ta có thề
Cô gái: Chúng ta có thể làm được nếu cố gắng
Cr: Chúng ta có thể ..
Cô gái: Tình yêu của chúng ta không thể bị chối bỏ

Cô gái
Anh có thể yêu không điều kiện?
Lee
Em có thể bỏ qua khuyết điểm của anh không?
Cô gái và Lee
Chúng ta không phải kéo dài mãi nhưng cần khoảng lặng trong đời
Nếu em cảm thấy điều anh đang cảm thấy lúc này
Thì đây chính là thời điểm đó

Phil
Anh đoán rằng thật đáng để chờ đợi
Vì giờ đây em thấy được em có ý nghĩa thế nào với anh
Cô gái
Giây phút này sẽ không còn lưỡng lự nữa
Nếu em bị mù, em vẫn nhìn thấy anh trong tâm trí
Phil và cô gái
Oh oh.. oh em yêu yeah
Vì anh biết..
Phil
Anh biết rằng chúng ta có thể làm được... yeah...

Cr: Chúng ta có thể làm được nếu cố gắng, nếu chúng ta tin vào anh và em. Chúng ta có thể
Cô gái:Chúng ta có thể làm được nếu cố gắng
Cr: Chúng ta có thể ...
Cô gái: Tình yêu của chúng ta không thể bị chối bỏ

Roger
Và anh biết chúng ta sẽ làm được
Cô gái
Biết rằng chúng ta sẽ làm được
Roger & cô gái
Anh và em...

 

×
Quay lại
Top