[Lyrics] Heart Of An Angel - Modern Talking

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


Lyrics: Heart Of An Angel - Modern Talking

She's crying a river, she helps everyone
There is so much sorrow, she has to be strong
She needs all her power, for helping the poor
Showing heaven to you
There's something to live for, oh what makes you glad
Oh she can't see it, if people are sad
A new star in heaven, she helps everyday
Hope she lives forever and a day

She has a heart, heart of an angel
She has a heart, heart of gold
It is more and more than a lonely heart can hold
She has a heart, heart of an angel
She lives thousand lives in one
She is the queen of hearts, for her I sing this song

Heart of an angel

She gives everything, she helps everyone
Sometimes it's easier, oh said than done
She wears love like heaven and she knows no fear
She lives between a laugh and a tear

She has a heart, heart of an angel
She has a heart, heart of gold
It is more and more than a lonely heart can hold
She has a heart, heart of an angel
She lives thousand lives in one
She is the queen of heart, for her I sing this song (for her I sing this song)

She has a heart, heart of an angel (heart of an angel)
She has a heart, heart of gold
It is more and more than a lonely heart can hold (oh)
She has a heart, heart of an angel (heart of an angel)
She lives thousand lives in one (one)
She is the queen of heart, for her I sing this song (for her I sing this song)

One heart of gold
Heart of angel
Heart of angel


Bình luận (0)
Cô ây đang khóc thật nhiều, cô ấy giúp đỡ mọi người *
Dẫu vẫn còn nhiều nỗi thống khổ, cô ấy phải mạnh mẽ
Cô ấy cần có sức mạnh để giúp đỡ cho những người nghèo
Cho họ thấy thiên đường
Đó là lí do để sống, là những gì khiến cho mọi người vui
Cô ấy không thể nhận ra nếu như mọi người buồn
Một vì sao mới trên thiên đường, mỗi ngày cô ấy đều giúp đỡ mọi người
Mong cho cô ấy luôn trường tồn với thời gian

Cô ấy có một trái tim, trái tim của một thiên thần
Cô ấy có một trái tim, một trái tim bằng vàng
Điều đó còn hơn một trái tim cô đơn cần được ôm ấp
Cô ấy có một trái tim, trái tim của một thiên thần
Cô ấy sống cả ngàn kiếp trong một con người
Cô ấy là bà chúa của những trái tim, tôi hát bài ca này dành cho cô ấy

Trái tim của một thiên thần

Cô ấy cho đi tất cả, cô ấy giúp đỡ mọi người
Đôi khi điều đó có dễ hơn, nhưng nói dễ hơn làm
Cô ây mang trong mình tình yêu như thể thiên đường và cô ấy không biết sợ
Cô ấy sống giữa những vui buồn của cuộc đời
 

×
Quay lại
Top