[Lyrics] Feel Good Time - Pink

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Doo doo doo doo doo doo doo.....
[laughs]
we go where we like,
we got over time,
we get paid to rattle our chains

we go in the back,
paint our money black,

spend it on the enemy

sleeping in the church,
riding in the dirt,
put a banner over my grave

Make a body work,
make a begger hurt,
sell me something big and untamed


[Chorus]

Now our time, real good time,
(doo doo doo doo doo doo..)

now our time, a real good time
(doo doo doo doo doo doo..)

now our time, (SAID NOW OUR TIME),
a real good time (ITS A REALLY GOOD TIME!)


B-a-a-a-a-by of mine

we know how to pray,
party everyday,
make our desolation look plain
(not 2 sure if unsafe is the rite word)

riding in a rut,
till the powers cut,

we dont even have a good name

sleeping in the church,
riding in the dirt,
put a banner over my grave

Make a body work,
make a begger hurt,
sell me something big and untamed


[Chorus]

...Now our time, real good time, oohh
(doo doo doo doo doo doo..)
now our time, a real good time
(doo doo........)
now our time, (NOW IT OUR TIME), a real good time

B-a-a-a-a-by of mine


doo doo doo doo....baby....i can fly...yeh
(sell me sumthin big and untamed)

now are time, real good time ......oh,
(doo doo doo doo doo doo doo)
now our time (I SAID NOW OUR TIME),
(doo doo doo doo doo doo)
real good time (ITS A REALLY GOOD TIME)
now are time, real good time .....


Feel good,
Real good, its the same old saying

Real good,
Feel good, dont got no more brains

Feel good,
Real good, its the same old saying....yeh
Feel good,

Real good, i dont got no more brain!
Chúng ta đến nơi nào ta muốn
Chúng ta dạo chơi hết tháng ngày
Rồi trả lại những gì đã xiềng xích chúng ta (bắt phải trr giá)

Chúng ta vào trong xó
Phết màu đen lên tiền
Rồi tiêu hết cho kẻ thù


Ngủ bên trong nhà thờ
Cưỡi lên trên cục c...
Đặt ngọn cờ lên mộ

Làm một thân tôi mọi
Làm một thằng ăn mày ghẻ lở
Bán thân cho những gã to lớn và hung hăng

Gìơ là lúc của chúng ta, lúc tốt nhât,

Gìơ là lúc của chúng ta, thời khắc đẹp nhất,
Gìơ là lúc của chúng ta (hô to: lúc của chúng ta)
thời khắc đẹp nhất (Thật sự là lúc tốt nhất)

Thằng nhóc của ta

Chúng ta biết cách nguyện cầu
Sao cho có tiệc mọi ngày
Pha tan moi dự tính
(không chắc nếu sự bất cẩn là những lời nghi lễ)


Cưỡi lên trên h.am m.uốn (rut:động dục, không bít dịch làm sao nữa)
Cho đến khi sức mạnh bị chia cắt
Chúng ta không có một cái tên đẹp

Ngủ bên trong nhà thờ
Cưỡi lên trên cục c...
Đặt ngọn cờ lên mộ

Làm một thân tôi mọi

Làm một thằng ăn mày ghẻ lở
Bán thân cho những gã to lớn và hung hăng

Chorus...

Cảm thấy tốt
Thật sự tốt,người ta từng nói thế!

Cảm thấy tốt
Thật sự tốt,đừng quá khôn như thế!

 
×
Quay lại
Top