[Lyrics] Invincible - Haley Bennett

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Boy, I remember when this thing first started,
and people said it wouldn't last
But it's still growing like an English garden,
and we're just laying in the grass

Sometimes the rumors start floating around,but I promise

They can say whatever they want
This love's invincible,
They can try to shoot off their mouths, boy
But they only want what we got
This love's invincible,
they can never turn us around, boy

Sometimes the rumors start floating around but I promise

They can say whatever they want
This love's invincible
They can try to shoot off their mouths, boy
But they only want what we got
This love's invincible,
They can never turn us around, boy

They can say whatever they want...
Anh,em nhớ khi tình yêu này mới bắt đầu
Và mọi người nói nó sẽ không dài lâu
Nhưng nó vẫn phát triển như một vườn cây kiểu Anh
Và chúng ta như nằm trên cỏ mềm

Đôi khi những tin đồn trôi nổi xung quanh,nhưng em hứa

Họ có thể nói những gì họ thích
Tình yêu này là không thể khuất phục
Họ có thể ăn nói linh tinh
Nhưng họ chỉ muốn thứ chúng ta có
Tình yêu này là không thể khuất phục
Họ sẽ không bao giờ chia cắt chúng ta được

Đôi khi những tin đồn trôi nổi xung quanh,nhưng em hứa

Họ có thể nói những gì họ thích
Tình yêu này là không thể khuất phục
Họ có thể ăn nói linh tinh
Nhưng họ chỉ muốn thứ chúng ta có
Tình yêu này là không thể khuất phục
Họ sẽ không bao giờ chia cắt chúng ta được

Họ có thể nói những gì họ muốn...

 
×
Top Bottom