[Lyrics] Invincible - Muse

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Follow through
Make your dreams come true
Don't give up the fight
You will be all right
Cause there's no one like you
In the universe

Don't be afraid
What your mind conceals
You should make a stand
Stand up for what you believe
And tonight we can truly say
Together we're invincible

And during the struggle
They will pull us down
But please, please let's use this chance to
Turn things around
And tonight we can truly say
Together we're invincible

Do it on your own
Makes no difference to me
What you leave behind
What you choose to be
and whatever they say
Your soul's unbreakable

And during the struggle
They will pull us down
But please, please let's use this chance to
Turn things around
And tonight we can truly say
Together we're invincible
Together we're invincible

And during the struggle
They will pull us down
Please, please let's use this chance to
Turn things around
And tonight we can truly say
Together we're invincible
Theo tới cùng
Khiến những giấc mơ của bạn thành hiện thực
Đừng ngừng đấu tranh
Rồi bạn sẽ ổn thôi
Vì không có ai giống bạn
Trên cả vũ trụ này

Đừng sợ
Những điều mà tâm trí bạn cố giấu nhẹm đi
Bạn nên đứng lên
Đứng vững vì những điều bạn tin tưởng
Và tối nay, chúng ta có thể thực lòng mà nói
Bên nhau, chúng ta trở nên vô địch không ai sánh nổi

Và trong cuộc chiến
Họ sẽ hạ bệ chúng ta
Nhưng làm ơn, hãy dùng cơ hội này để
Khiến mọi thứ rối tung lên
Và tối nay, chúng ta có thể thực lòng mà nói
Bên nhau, chúng ta trở nên vô địch không ai sánh nổi

Hãy tự lực cánh sinh
Đừng khiến tôi trở nên khác biệt
Những gì bạn bỏ lại sau lưng
Những thứ bạn chọn để trở thành
Và dù họ có nói gì
Tâm hồn bạn vẫn k
 
×
Top Bottom