[Lyrics] Invincible - Ola Svensson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️The same old love song is playing tonight on every station
But you're not around
I should have told you the way I feel
How you complete me
Whenever you are near

I wish that I had only seen the signs
I didn't know my life would change that night


Refrain:
We were invincible
We were one of a kind
Now the dream is all that I have
But I remember when we were invincible

My friends keep saying,
It's time to move on

There will be others,
Though you are gone
But baby it's so hard to let you go
When I remember the way we used to be

We could last for ever and a day
Baby come on back
Let's find a way

Refrain:

We were invincible
We were one of a kind
Now the dream is all that I have
But I remember when we were invincible

I let you slip away from me
Now I know that I was wrong
'Cause only you can play that part
We are invincible


I know that only you can play that part
[You're the one]
I know that we should never be apart
[You're the one]
And in the years to come we'll find a way
If you only would stay

Refrain:
We were invincible

We were one of a kind
Now the dream is all that I have
But I remember when we were invincible

Ca khúc ngày xưa đang văng vẳng trên mọi đài phát tối nay
Nhưng bạn không ở đây
Lẽ ra tôi nên nói cho bạn biết tôi cảm thấy thế nào
Cách mà bạn khiến cho tôi nên toàn vẹn

Mỗi khi bạn ở gần

Tôi mong sao mình thấy trước được tín hiệu
Tôi đã không biết cuộc đời thay đổi vào đêm đó

Refrain:
Chúng ta đã từng là vô địch
Chúng ta đã từng làm được
Giờ đây tất cả mà tôi có chỉ còn là giấc mơ
Nhưng tôi nhớ khi chúng ta bất khả chiến bại


Người bạn tôi luôn nói
Đã đến lúc tiến lên
Sẽ có những người khác thay thế
Dù cho bạn ra đi
Nhưng anh bạn à! Thật khó để cho bạn ra đi
Khi tôi nhớ về thủa xưa chúng ta từng trải

Chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn
Anh bạn à! hãy quay lại

Chúng ta hãy tim ra giải pháp

Refrain:
Chúng ta đã từng là vô địch
Chúng ta đã từng làm được
Giờ đây tất cả mà tôi có chỉ còn là giấc mơ
Nhưng tôi nhớ khi chúng ta bất khả chiến bại

Tôi đã để bạn tuột xa tôi
Giờ tôi biết mình đã sai

Vì chỉ mỗi mình bạn mới có thể hoàn thành vai trò đó
Chúng ta là vô địch

Tôi biết rằng chỉ bạn mới làm được
[Chỉ bạn mà thôi]
Tôi biết rằng chúng ta sẽ không bao xa rời
[Chỉ có bạn]
Và vài năm tới nữa ta sẽ tìm ra một con đường
Nếu bạn chịu ở lại


Refrain:
Chúng ta đã từng là vô địch
Chúng ta đã từng làm được
Giờ đây tất cả mà tôi có chỉ còn là giấc mơ
Nhưng tôi nhớ khi chúng ta bất khả chiến bại

 

×
Quay lại
Top