[Lyrics] Invincible - Jesse McCartney

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I said don't do it babe
Said it ain't worth it babe
But you did it anyway
Four or five drinks and you were on your way

September 1st, 2003
It took the life right out of me
Hung up the phone
And raced out the door
Broken
I tried to believe that it wasn't true
But in my heart I always knew
That being the life of the party would catch up to you
Your family was waiting and crying for three damn hours


I said don't do it babe
Said it ain't worth it babe
But you did it anyway
Four or five drinks and you were on your way
Everythings cool on the straight away
But you took that turn doing eighty-five in a thirty-five
Why babe?

Every time I'm home I pass that road
Driving alone and the street feels cold
Seeing your face yeah it's haunting me
My mind goes crazy tryin' to figure out
Just where you'd be four years from now
And what you were thinking when the lights came down
The doctors were trying to save you for three damn hours

I said don't do it babe
Said it ain't worth it babe
But you did it anyway
Four or five drinks and you were on your way
Everythings cool on the straight away
But you took that turn doing eighty-five in a thirty-five
Why babe?

Who ever said that life was fair
When you live without a care
When you're invincible
When you're invincible
When you're invincible
Who thinks about leaving when you're livin'

I said don't do it babe
Said it ain't worth it babe
But you did it anyway
Four or five drinks and you were on your way
Everythings cool on the straight away
But you took that turn doing eighty-five in a thirty-five

I said don't do it babe
Said it ain't worth it babe
But you did it anyway
Four or five drinks and you were on your way...
Tôi đã nói, đừng thế, bạn à
Đã nói rằng như vậy chẳng đáng gì đâu, bạn à
Nhưng mà bạn vẫn cứ làm tới
Nốc bốn, năm ly rượu và bạn lên đường

Ngày một tháng chín năm 2003
Điều đó khiến tôi chết điếng
Cúp điện thoại
Và chạy ra khỏi cửa
Vỡ òa
Tôi đã cố tin rằng điều đó không thật
Nhưng trong tim mình, tôi luôn biết
Rằng cứ sống cuộc đời tiệc tùng rồi sẽ hại bạn
Gia đình bạn đã chờ và khóc hơn ba tiếng đồng hồ

Tôi đã nói, đừng thế, bạn à
Đã nói rằng như vậy chẳng đáng gì đâu, bạn à
Nhưng mà bạn vẫn cứ làm tới
Nốc bốn, năm ly rượu và bạn lên đường
Mọi thứ ổn thỏa trên đường thẳng
Nhưng bạn quẹo cua với vận tốc 85 dặm một giờ trên đoạn đường 35 dặm một giờ
Tại sao vậy hả bạn?

Mỗi khi tôi về nhà, tôi đi qua con đường đó
Lái xe một mình và con đường cảm giác lạnh lẽo
Nhìn gương mặt bạn, ừ, nó ám ảnh tôi
Tâm trí tôi điên loạn, cố mà hiểu ra
Chỉ là bốn năm trước bạn đã ở đâu
Và anh đã nghĩ gì khi ánh sáng vụt tắt (mổ xong)
Những bác sĩ đã cố cứu bạn trong ba giờ liền

[Điệp khúc]

Ai nói cuộc đời công bằng
Khi bạn sống mà không quan tâm
Khi bạn bất khả bại
Khi bạn bất khả bại
Khi bạn bất khả bại
Ai mà nghĩ tới chuyện ra đi khi ta còn đang sống đây

[Điệp khúc] [x2]

 
×
Top Bottom