[Lyrics] Upsidedown - Jack Johnson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"Upside Down"

Who's to say
What's impossible
Well they forgot
This world keeps spinning
And with each new day
I can feel a change in everything
And as the surface breaks reflections fade
But in some ways they remain the same
And as my mind begins to spread its wings
There's no stopping curiosity

I want to turn the whole thing upside down
I'll find the things they say just can't be found
I'll share this love I find with everyone
We'll sing and dance to Mother Nature's songs
I don't want this feeling to go away

Who's to say
I can't do everything
Well I can try
And as I roll along I begin to find
Things aren't always just what they seem

I want to turn the whole thing upside down
I'll find the things they say just can't be found
I'll share this love I find with everyone
We'll sing and dance to Mother Nature's songs
This world keeps spinning and there's no time to waste
Well it all keeps spinning spinning round and round and

Upside down
Who's to say what's impossible and can't be found
I don't want this feeling to go away

Please don't go away
Please don't go away
Please don't go away
Is this how it's supposed to be
Is this how it's supposed to be
Who's to say
What's impossible
Well they forgot
This world keeps spinning
And with each new day
I can feel a change in everything
And as the surface breaks reflections fade
But in some ways they remain the same
And as my mind begins to spread its wings
There's no stopping curiosity

Ai muốn nói rằng
Điều gì là bất khả thi
Phải rồi ,họ đã quên rằng
Thế giới vẫn đang quay đều
Và với từng ngày mới đang tới
Tôi cảm nhận sự thay đổi của vạn vật
Và khi vẻ bề ngoài xóa nhòa những bản chất
Nhưng theo một cách nào đó mọi thứ vẫn vậy
Và khi tâm trí tôi bắt đầu sải đôi cánh
Sự hiếu kỳ sẽ chẳng dừng lại


I want to turn the whole thing upside down
I'll find the things they say just can't be found
I'll share this love I find with everyone
We'll sing and dance to Mother Nature's songs
I don't want this feeling to go away

Tôi muốn lật ngược lại tất cả mọi thứ
Sẽ tìm ra những thứ mà họ cho là kô thể tìm được
Tôi sẽ san sẻ tình yêu thương với mọi người
Chúng ta sẽ nhảy và ca bài hát của thiên nhiên
Tôi chẳng muốn những suy nghĩ ấy biến mất
Who's to say
I can't do everything
Well I can try
And as I roll along I begin to find
Things aren't always just what they seem

Ai muốn nói rằng
Tôi kô thể làm được tất cả
Phải rồi , tôi sẽ cố gắng
Và khi tôi trải mình tôi đã bắt đầu hiểu
Mọi điều kô luôn luôn như ta nhìn nhận nó

I want to turn the whole thing upside down
I'll find the things they say just can't be found
I'll share this love I find with everyone
We'll sing and dance to Mother Nature's songs
This world keeps spinning and there's no time to waste
Well it all keeps spinning spinning round and round and


Tôi muốn đảo ngược lại tất cả mọi thứ
Sẽ tìm ra những thứ mà họ cho là kô thể tìm được
Tôi sẽ san sẻ tình yêu thương với mọi người
Chúng ta sẽ nhảy và ca bài hát của thiên nhiên
Thế giới vẫn quay đều và chẳng còn thời gian nữa để phung phí
Phải , tất cả đang quay đều , quay đều và ...

Upside down
Who's to say what's impossible and can't be found
I don't want this feeling to go away

Đảo ngược lại
Ai dám khẳng định điều gì là kô thể và kô thể tìm thấy
Tôi chẳng muốn đánh mất những suy nghĩ này

Please don't go away
Please don't go away
Please don't go away
Is this how it's supposed to be
Is this how it's supposed to be

Xin đừng biến mất
Xin đừng biến mất
Xin đừng biến mất
Liệu điều ấy có như mong đợi
Liệu tất cả có như mong đợi

Who's to say
What's impossible
Well they forgot
This world keeps spinning
And with each new day
I can feel a change in everything
And as the surface breaks reflections fade
But in some ways they remain the same
And as my mind begins to spread its wings
There's no stopping curiosity

I want to turn the whole thing upside down
I'll find the things they say just can't be found
I'll share this love I find with everyone
We'll sing and dance to Mother Nature's songs
I don't want this feeling to go away

Who's to say
I can't do everything
Well I can try
And as I roll along I begin to find
Things aren't always just what they seem

 

×
Quay lại
Top